Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Szpital a OPS

Zadania pracownika socjalnego zatrudnionego w OPS i szpitalu są jasno rozgraniczone, a ich kompetencje podzielone. Jednak dla dobra pacjenta kluczową rolę odgrywa ścisła współpraca między obiema instytucjami i wymiana informacji. 

Czytaj więcej

Jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy?

Zdefiniowanie pojęcia „trudny temat” nie jest łatwe, ponieważ dla każdego będzie ono oznaczało co innego. Zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców. 

Czytaj więcej

Zarządzanie pracą i czasem pracy

Czas ucieka, przecieka między palcami, goni nas. Istnieje wiele powiedzeń związanych z czasem, a wszystkie podkreślają, że czas jest czymś nieuchwytnym i niestałym. Umiejętność efektywnego wykorzystania czasu to jedna z bardzo praktyczna kompetencja, która może przynieść wiele pozytywnych zamian zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. 

Czytaj więcej

Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej

Jak interpretować wyniki kontroli NIK, dotyczącej działań powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych?

Czytaj więcej

Problemy z nauką

Problemy z nauką mogą wiązać się z bardzo różnymi trudnościami ucznia, a także wynikać z wielu rozmaitych przyczyn, dlatego każdą sytuację warto rozpatrywać indywidualnie. W niektórych przypadkach konieczna będzie pomoc specjalistów, jednak niekiedy wystarczy wesprzeć rodziców i wprowadzić trochę zmian w życie rodziny. 

Czytaj więcej

Problemy z nauką – przyczyny i konsekwencje zjawiska

Dla zdecydowanej większości dzieci szkolna codzienność to duża część ich życia. Może być przyjemnym, rozwijającym i satysfakcjonującym obszarem rzeczywistości, ale zdarza się również, że stanowi źródło cierpienia i różnego rodzaju kłopotów, jest miejscem doświadczania ciągłych porażek. Na czym mogą polegać problemy uczniów w nauce, jakie są ich przyczyny oraz konsekwencje?

Czytaj więcej

Przechodzenie pracownika socjalnego na emeryturę

Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego, który zamierza uzyskać prawo do emerytury, jest złożenie wniosku o przyznanie tego świadczenia do inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego według miejsca zamieszkania. Nie jest jednak w tym zakresie osamotniony – kierownik ośrodka pomocy społecznej ma bowiem obowiązek pomóc pracownikowi w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji.

Czytaj więcej

RODO w OPS

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w UE (RODO) nakłada na administratorów danych osobowych i podmioty przetwarzające dane nowe obowiązki. Jaki wpływ będę miły nowe regulacje na zadania realizowane przez OPS?  

Czytaj więcej

Pomoc materialna dla uczniów w praktyce

Zgodnie z przepisem art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), pomoc materialna dla uczniów może mieć charakter socjalny albo motywacyjny. Jak zatem wygląda procedura udzielania pomocy o charakterze socjalnym w praktyce? 

Czytaj więcej

„Kamienie milowe”, mechanizmy skutecznej pracy socjalnej

Praca socjalna to wielkie wyzwanie, które wiąże się z odpowiedzialnością, empatią, wytrwałością i gotowością do ciągłego doskonalenia swojego warsztatu pracy. W gąszczu obowiązków i w zawiłościach ludzkich losów można zgubić sens oraz wartości, jakie powinny przyświecać pracy socjalnej – wtedy drogowskazem mogą stać się tzw. kamienie milowe.

Czytaj więcej