Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników

Jak w praktyce przebiega procedura zwolnień indywidualnych, dokonywanych w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Czytaj więcej

Zarządzanie kryzysowe w OPS a bezpieczeństwo pracowników

Pracownicy socjalni, asystenci rodziny, opiekunki, ale także i kierownicy jednostek często spotykają się z klientem roszczeniowym, agresywnym czy z zaburzeniami psychicznymi. Umiejętność radzenia sobie z takimi sytuacjami kryzysowymi to duża sztuka. Jednak większą sztuką jest zapewnić pracownikom bezpieczeństwo w każdej takiej sytuacji.

Czytaj więcej

Uzależnienie ofiary od sprawcy przemocy

Jak pracownik socjalny może wspierać ofiarę przemocy, aby ta zakończyła związek ze sprawcą i uniezależniła się od niego?

Czytaj więcej

Wychodzenie ze związku przemocowego

Wychodzenie ze związku przemocowego nie jest łatwym przedsięwzięciem, to skomplikowany proces wymagający determinacji i odwagi. Wiele kobiet, mówiąc o tym doświadczeniu, określa je jako walkę o przetrwanie, o życie, o siebie. Aby rozpocząć wychodzenie z takiego uwikłania, konieczne jest zdanie sobie sprawy z tego, czym jest związek oparty na przemocy i jakie są jego główne cechy. Należy pamiętać, że mamy tu do czynienia z potężnym splątaniem psychologicznym, które gmatwa dodatkowo brak wsparcia społecznego, komplikacje prawne, a co najsmutniejsze – stygmatyzacja ofiar.

Czytaj więcej

Zarys zasad funkcjonowania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2192), która weszła w życie 1 stycznia 2019 r., powołany został Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dalej: Fundusz), którego celem jest wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. Fundusz ten jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Na jakich zasadach funkcjonuje?

Czytaj więcej

Pozew kierownika OPS (PCPR) o alimenty na rzecz obywateli

Kiedy i w jakim trybie kierownik ośrodka pomocy społecznej bądź kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie może pozwać obywatela o alimenty?

Czytaj więcej

Rola projektu socjalnego w procesie zmiany

Choć projekt socjalny jest podstawowym narzędziem pracownika socjalnego, to nadal jego potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Dlaczego tak się nie dzieje? Dlaczego w pracy socjalnej projekty funkcjonują bardzo sporadycznie?

Czytaj więcej

500+ na każde dziecko

Rząd zapowiedział rozszerzenie programu Rodzina 500+ i przyznanie świadczenia także na pierwsze dziecko. Co 500+ na każde dziecko oznacza dla OPS i jakie inne zmiany zostaną wprowadzone wraz z nowelizacją przepisów?

Czytaj więcej

Opinie na temat OPS w internecie

Negatywne komentarze w sieci zdarzają się niezwykle często. Na ogół prościej wyrazić nam nasze negatywne emocje i krytykę, a 12 zadowolonych osób w internecie odpowiada jednej niezadowolonej. Czy jednak krytyka zawsze jest zła? Zdecydowanie nie i to właśnie dzięki niej można wyciągnąć wnioski na przyszłość i znaleźć pole do ulepszeń. Gorzej, gdy mamy do czynienia z nieprawdziwymi opiniami albo hejtem i trollingiem. Jak sobie z tym radzić i jak nie dać się zwariować? Odpowiedzi szukajcie w poniższym artykule.

Czytaj więcej

Relacje intymne osób z zespołem Aspergera

Zbudowanie szczęśliwego, harmonijnego związku, opartego na miłości, w którym oboje partnerzy czerpią satysfakcję z życia seksualnego… to bez wątpienia marzenie większości ludzi na świecie. Jednak nie aż tak wielu, zarówno tych z diagnozą zespołu Aspergera (ZA), jak i bez niej, ma szansę na jego realizację.

Czytaj więcej

Motywowanie do zmiany

Na asystencie rodziny ciąży odpowiedzialność przeprowadzenia przemyślanych działań, które zaowocują podjęciem przez klienta decyzji o dążeniu do szeroko rozumianej zmiany.

Czytaj więcej

Pracownik w kryzysie a rola kierownika OPS

Kryzys jest pojęciem bardzo często używanym w języku potocznym na określenie sytuac ji nagłej, nieprzewidywalnej zmiany, której towarzyszą emocje o zabarwieniu negatywnym. Jak w sytuacji kryzysowej powinien sobie poradzić kierownik OPS?

Czytaj więcej