Dołącz do czytelników
Brak wyników

Maj 2018

Czym różni się interwencja kryzysowa od interwencji socjalnej? Jakie są zadania OPS-u i PCPR-u na rzecz osoby w kryzysie? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo wewnątrz majowego numeru.

Kwiecień 2018

Sytuacja kryzysowa wymaga zaangażowania i współpracy wielu osób. W zależności od rodzaju katastrofy konieczne jest podjęcie różnorodnych działań. Z najnowszego numeru dowiedzą się Państwo jaka jest rola pracownika socjalnego w takich sytuacjach.

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Tematy ostatnich wydań
Z praktyki pracownika

Rodzina w procesie resocjalizacji

Agresja oraz podyktowane nią nieakceptowane społecznie zachowania u dzieci i młodzieży są wynikiem głębokiej frustracji potrzeb. Oziębłość emocjonalna, obojętność, brak zainteresowania, brak zakreślonych granic, wreszcie stawianie zbyt wygórowanych oczekiwań i działania nacechowane przemocą w sposób nieunikniony prowadzą do kłopotów wychowawczych, również tych skrajnych, jakimi są problemy z prawem.

Ewa Mańkowska | 23 lipca 2018

Ucieczki z domu

Zniknięcia z domu osób nieletnich mają miejsce najczęściej w okresie wakacyjnym. Ładna pogoda sprzyja pochopnym decyzjom. W nocy nie dokucza zimno, a ubranie nawet jeśli zmoknie, szybko wyschnie na słońcu. Żywność wydaje się dostępna, na drzewach rosną przecież owoce. W razie potrzeby zawsze można też podjąć dorywczą pracę sezonową.

Ewa Mańkowska | 23 lipca 2018

Niebo w zasięgu ręki?

Ludzie zawsze szukali łatwych rozwiązań. Ścieżka na skróty zdaje się wygodniejsza. Dzięki niej szybciej można osiągnąć pożądany cel. Wkrótce staje się częściej uczęszczana niż bezpiecznie wytyczony szlak. Tak też jest z dopalaczami.

Ewa Mańkowska | 26 czerwca 2018

Refleksje etyczne o pieczy zastępczej

Dla opiekuna zastępczego, najważniejsze jest dobro dziecka. Jego ochrona i praca na jego rzecz. Jednocześnie opiekun nie może zapomnieć o rodzicach powierzonych dzieci. O swojej rodzinie, współmałżonku i własnych dzieciach oraz o swoich krewnych. Jak to wszystko pogodzić, by każdą ze stron traktować jak unikalne i wartościowe osoby i nie być wówczas w konflikcie z sobą, dzieckiem, rodziną czy urzędem?

Elżbieta Matusiak | 26 czerwca 2018

Prawo pod lupą

Przesłanki prawne do odebrania dziecka z rodziny

Odebranie dziecka z rodziny biologicznej i umieszczenie go w pieczy zastępczej należy do kroków ostatecznych, jednak zmierzających do celu nadrzędnego, jakim jest ochrona dziecka. Artykuł omawia przesłanki prawne, które uprawniają do tego rodzaju działań.

Alina Prusinowska-Marek | 20 lipca 2018