Dołącz do czytelników
Brak wyników
Prawo pod lupą

Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej – czy można żądać...

Postawione w tytule pytanie – czy OPS może żądać zwrotu wydatków na świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej? – to zagadnienie, któremu należy przyjrzeć się bliżej. Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej, podobnie jak świadczenia pieniężne, udzielane są po przeprowadzeniu postępowania na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.). Podobnie jak w przypadku świadczeń pieniężnych, świadczenia niepieniężne przyznawane są po spełnieniu ustawowych przesłanek określonych w przepisach szczególnych ww. ustawy. Czy jest zatem także możliwe, tak jak w przypadku świadczeń pieniężnych, dochodzenie zwrotu wydatków na świadczenia niepieniężne, w przypadku późniejszego ustalenia odmiennych niż wyjściowe okoliczności, które były podstawą przyznania takich świadczeń?

23 marca 2020

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Tematy ostatnich wydań
Z praktyki pracownika

Czy to jest już wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem dość powszechnym, spowodowanym zmianami cywilizacyjnymi oraz wzra...

2 grudnia 2019

Kształtowanie samodzielności dzieci z niepełnosprawnością...

Samodzielność to nie tylko umiejętność radzenia sobie bez pomocy innych w zakresie czynności samoobs...

19 listopada 2019

Myślenie pytaniami

Praca wykonywana przez pracownika socjalnego opiera się w dużej mierze na poprawnej komunikacji. Wsz...

17 lipca 2019

Tworzenie projektu socjalnego – jego etapy i struktura

W nawiązaniu do wcześniejszego artykułu, który ukazał się na tych łamach, na temat roli projektu soc...

21 czerwca 2019