Dołącz do czytelników
Brak wyników
Prawo pod lupą

Zwrot wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej...

W przypadku śmierci klienta pomocy społecznej przepis art. 96 ustawy o pomocy społecznej reguluje zwrot wydatków, które zostały poniesione z tytułu pomocy społecznej. Warto znać niesione przepisem regulacje, dlatego poddajmy je szczegółowej analizie.

24 marca 2021

Luty 2021

W numerze m.in.: nowa odsłona relacji kierownik OPS – pracownicy socjalni, wsparcie psychologiczne dla rodzin zastępczych i wywiad z ofiarą przemocy.

Październik 2020

W numerze m.in.: współpraca pracownika socjalnego z psychiatrą i przychoterapeutą, borderline i dowody w postępowaniach w sprawie świadczeń z pomocy społecznej.

Z praktyki pracownika

Czy to jest już wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem dość powszechnym, spowodowanym zmianami cywilizacyjnymi oraz wzra...

2 grudnia 2019

Kształtowanie samodzielności dzieci z niepełnosprawnością...

Samodzielność to nie tylko umiejętność radzenia sobie bez pomocy innych w zakresie czynności samoobs...

19 listopada 2019

Myślenie pytaniami

Praca wykonywana przez pracownika socjalnego opiera się w dużej mierze na poprawnej komunikacji. Wsz...

17 lipca 2019

Tworzenie projektu socjalnego – jego etapy i struktura

W nawiązaniu do wcześniejszego artykułu, który ukazał się na tych łamach, na temat roli projektu soc...

21 czerwca 2019