Dołącz do czytelników
Brak wyników
Prawo pod lupą

Doręczenie w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego...

Doręczenie jest czynnością procesową organu administracji publicznej, z którą przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) wiążą istotne skutki prawne, m.in. takie jak rozpoczęcie biegu terminów dokonania określonych czynności proceduralnych.

7 września 2020

Październik 2020

W numerze m.in.: współpraca pracownika socjalnego z psychiatrą i przychoterapeutą, borderline i dowody w postępowaniach w sprawie świadczeń z pomocy społecznej.

Sierpień/Wrzesień 2020

W numerze m.in.: dziecko w rodzinie przemocowej, nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy, nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej w świetle najnowszego orzecznictwa.

Z praktyki pracownika

Czy to jest już wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem dość powszechnym, spowodowanym zmianami cywilizacyjnymi oraz wzra...

2 grudnia 2019

Kształtowanie samodzielności dzieci z niepełnosprawnością...

Samodzielność to nie tylko umiejętność radzenia sobie bez pomocy innych w zakresie czynności samoobs...

19 listopada 2019

Myślenie pytaniami

Praca wykonywana przez pracownika socjalnego opiera się w dużej mierze na poprawnej komunikacji. Wsz...

17 lipca 2019

Tworzenie projektu socjalnego – jego etapy i struktura

W nawiązaniu do wcześniejszego artykułu, który ukazał się na tych łamach, na temat roli projektu soc...

21 czerwca 2019