Dołącz do czytelników
Brak wyników
Prawo pod lupą

Możliwość udzielania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej...

Podstawowym założeniem udzielania świadczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) jest to, by kierowane były one do osób i rodzin, które nie są w stanie pokonać trudnych sytuacji życiowych, przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów oraz możliwości. Swego rodzaju ograniczeniem wprowadzonym przez obowiązujące przepisy jest sytuacja dochodowa ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, manifestująca się ustaleniem ustawowego kryterium dochodowego, wskazującego co do zasady, kto może ubiegać się o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej.

30 kwietnia 2020

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Tematy ostatnich wydań
Z praktyki pracownika

Czy to jest już wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem dość powszechnym, spowodowanym zmianami cywilizacyjnymi oraz wzra...

2 grudnia 2019

Kształtowanie samodzielności dzieci z niepełnosprawnością...

Samodzielność to nie tylko umiejętność radzenia sobie bez pomocy innych w zakresie czynności samoobs...

19 listopada 2019

Myślenie pytaniami

Praca wykonywana przez pracownika socjalnego opiera się w dużej mierze na poprawnej komunikacji. Wsz...

17 lipca 2019

Tworzenie projektu socjalnego – jego etapy i struktura

W nawiązaniu do wcześniejszego artykułu, który ukazał się na tych łamach, na temat roli projektu soc...

21 czerwca 2019