Dołącz do czytelników
Brak wyników
Prawo pod lupą

Najczęstsze błędy proceduralne w decyzjach administracyjnych...

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735), organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy Kodeksu stanowią inaczej. Jakkolwiek Kodeks postępowania administracyjnego nie definiuje wprost pojęcia „decyzja”, to jednak w przepisie art. 107 Kodeksu, wymienione zostały elementy formalne decyzji. W niniejszym artykule omówione zostaną zatem najczęstsze błędy proceduralne w decyzjach administracyjnych w odniesieniu do określonych prawem elementów składowych decyzji administracyjnej.

25 maja 2021

Luty 2021

W numerze m.in.: nowa odsłona relacji kierownik OPS – pracownicy socjalni, wsparcie psychologiczne dla rodzin zastępczych i wywiad z ofiarą przemocy.

Z praktyki pracownika

Czy to jest już wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem dość powszechnym, spowodowanym zmianami cywilizacyjnymi oraz wzra...

2 grudnia 2019

Kształtowanie samodzielności dzieci z niepełnosprawnością...

Samodzielność to nie tylko umiejętność radzenia sobie bez pomocy innych w zakresie czynności samoobs...

19 listopada 2019

Myślenie pytaniami

Praca wykonywana przez pracownika socjalnego opiera się w dużej mierze na poprawnej komunikacji. Wsz...

17 lipca 2019

Tworzenie projektu socjalnego – jego etapy i struktura

W nawiązaniu do wcześniejszego artykułu, który ukazał się na tych łamach, na temat roli projektu soc...

21 czerwca 2019