Dołącz do czytelników
Brak wyników

Październik 2018

W październikowym wydaniu „Doradcy Pomocy Społecznej” poruszamy temat procedury odebrania dziecka, analizujemy nadchodzące zmiany w świadczeniach alimentacyjnych i przedstawiamy zasady udzielania zwrotnych świadczeń z pomocy społecznej.

Wrzesień 2018

Tematem przewodnim wrześniowego numeru czasopisma jest projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niektóre z proponowanych zmian mają charakter doprecyzowujący, ale w wielu przypadkach założono całkiem nowe rozwiązania.

Lipiec/sierpień 2018

Na łamach lipcowego i sierpniowego wydania „Doradcy Pomocy Społecznej” przedstawiamy założenia nowego programu rządowego „Dobry Start”, przyglądamy się roli rodziny w procesie resocjalizacji i podejmujemy temat pracy socjalnej z osobami starszymi.

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Tematy ostatnich wydań
Z praktyki pracownika

Praca socjalna w środowisku osób chorujących psychicznie

Problematyka zdrowia psychicznego oraz jego zakłóceń coraz śmielej postrzegana jest jako jeden z najistotniejszych aspektów holistycznie rozumianego zdrowia człowieka. Staje się kluczowym wyzwaniem dla przenikających się w tym szczególnym obszarze polityk – zdrowotnej i społecznej – a ponadto jednym z najważniejszych problemów społecznych, który wymaga zrównoważonego zainteresowania i zaangażowania państwa, samorządów terytorialnych oraz organizacji trzeciego sektora.

27 listopada 2018

Rola przekonań i wartości w procesie pracy z klientem OPS

Przekonania są różnymi pojęciami, które przyjmujemy za prawdziwe oraz posługujemy się nimi w naszym codziennym życiu, traktując je jako fundament. Przekonania mają wielką moc – mogą uwalniać, ale również ograniczać. Praca z przekonaniami może okazać się punktem zwrotnym dla osoby, która staje przed wyzwaniem dużej zmiany w swoim życiu – takiej jak walka z nałogiem czy zakończenie trudnej relacji z partnerem.

29 października 2018

Sposoby zdobywania wiedzy na temat społeczności lokalnej

Punktem wyjściowym do rozpoczęcia pracy ze społecznością lokalną jest zdobycie ogólnej wiedzy o środowisku lokalnym, w którym przyjdzie nam pracować. Takie informacje są wstępem do działań ukierunkowanych na ocenę zebranych informacji, a następnie do wyciągania dalszych wniosków.

29 października 2018

Organizowanie społeczności lokalnej w praktyce

Jak rozpocząć pracę organizowania społeczności lokalnej, poszerzając w ten sposób spektrum narzędzi i działań, by móc poprawić sytuację osób czy rodzin, na rzecz których pracujemy?

24 września 2018

Prawo pod lupą

Świadczenia rodzinne a dochód osoby uprawnionej do zasiłku...

Choć przepisy dotyczące określania dochodu wydają się jasne i były wielokrotnie interpretowane, to w praktyce często zdarzają się przypadki, które nie są oczywiste i wymagają głębszej analizy.

27 listopada 2018