Dołącz do czytelników
Brak wyników
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Tematy ostatnich wydań
Z praktyki pracownika

Praca socjalna z uchodźcami w społeczności lokalnej

Celem pracy socjalnej z uchodźcami i imigrantami jest ich integracja ze społecznością przyjmującą. Proces integracji powinien zakładać otwarcie i wrażliwość zarówno na obyczaje i obawy uchodźców, jak i społeczności lokalnej.

12 grudnia 2018

Praca socjalna w środowisku osób chorujących psychicznie

Problematyka zdrowia psychicznego oraz jego zakłóceń coraz śmielej postrzegana jest jako jeden z najistotniejszych aspektów holistycznie rozumianego zdrowia człowieka. Staje się kluczowym wyzwaniem dla przenikających się w tym szczególnym obszarze polityk – zdrowotnej i społecznej – a ponadto jednym z najważniejszych problemów społecznych, który wymaga zrównoważonego zainteresowania i zaangażowania państwa, samorządów terytorialnych oraz organizacji trzeciego sektora.

27 listopada 2018

Rola przekonań i wartości w procesie pracy z klientem OPS

Przekonania są różnymi pojęciami, które przyjmujemy za prawdziwe oraz posługujemy się nimi w naszym codziennym życiu, traktując je jako fundament. Przekonania mają wielką moc – mogą uwalniać, ale również ograniczać. Praca z przekonaniami może okazać się punktem zwrotnym dla osoby, która staje przed wyzwaniem dużej zmiany w swoim życiu – takiej jak walka z nałogiem czy zakończenie trudnej relacji z partnerem.

29 października 2018

Sposoby zdobywania wiedzy na temat społeczności lokalnej

Punktem wyjściowym do rozpoczęcia pracy ze społecznością lokalną jest zdobycie ogólnej wiedzy o środowisku lokalnym, w którym przyjdzie nam pracować. Takie informacje są wstępem do działań ukierunkowanych na ocenę zebranych informacji, a następnie do wyciągania dalszych wniosków.

29 października 2018

Prawo pod lupą

RODO w OPS Część III – szacowanie ryzyka i reagowanie w sytuacji...

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (RODO) zobowiązuje administratorów danych (ADO) do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu przetwarzania danych zgodnie z przepisami. W szczególności środki te mają służyć zapobieżeniu lub zminimalizowaniu ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane mogą zostać przetworzone w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami.

12 grudnia 2018