Dołącz do czytelników
Brak wyników

Październik 2018

W październikowym wydaniu „Doradcy Pomocy Społecznej” poruszamy temat procedury odebrania dziecka, analizujemy nadchodzące zmiany w świadczeniach alimentacyjnych i przedstawiamy zasady udzielania zwrotnych świadczeń z pomocy społecznej.

Wrzesień 2018

Tematem przewodnim wrześniowego numeru czasopisma jest projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niektóre z proponowanych zmian mają charakter doprecyzowujący, ale w wielu przypadkach założono całkiem nowe rozwiązania.

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Tematy ostatnich wydań
Z praktyki pracownika

Zespół Münchhausena

Naturalnym, biologicznym zadaniem każdej matki jest troska i opieka nad swoim potomstwem. Nie tylko instynkt, ale i kultura oraz wychowanie skłaniają kobiety do obdarzania swych dzieci miłością i opieką. Niemniej ważna jak uczucie jest akceptacja dziecka oraz właściwe rozumienie pojęcia macierzyństwa i misji z nią związanej. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy w sferze emocji i zachowania zabraknie pozytywnych wzorców macierzyństwa, a targana konfliktami wewnętrznymi kobieta nie jest zdolna do stworzenia prawidłowych więzi z dzieckiem. 

22 lutego 2019

Jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy?

Zdefiniowanie pojęcia „trudny temat” nie jest łatwe, ponieważ dla każdego będzie ono oznaczało co innego. Zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców. 

21 lutego 2019

Cyberbullying – przemoc w sieci

Wraz ze wzrostem dostępności Internetu i popularności portali społecznościowych rośnie liczba zjawisk przemocowych w sieci. Pracownik socjalny, jako osoba niekiedy „pierwszego kontaktu”, może mieć kluczowe znaczenie w procesie udzielania pomocy ofierze tego rodzaju przemocy. Wsparcie psychiczne i operacyjne daje szansę powstrzymania cyberprzemocy i zredukowania szkód, które ona spowodowała.

20 lutego 2019

Usamodzielnianie zaczynamy w dniu przyjęcia dziecka do pieczy...

Kilka lat temu, kiedy pierwsze dziecko powierzone naszej pieczy zbliżało się do magicznego wieku lat osiemnastu, kiedy trzeba było pomóc mu podjąć decyzję związaną nie tylko z wyborem szkoły, zawodu, miejsca zamieszkania, ale co może się wydać dziwne – z wyborem opiekuna usamodzielnienia – zadałam sobie wiele pytań. 

20 lutego 2019

Prawo pod lupą