Dołącz do czytelników
Brak wyników
Prawo pod lupą

W jaki sposób automatyzacja procesów może usprawnić pracę pracowników ...

Automatyzacja procesów biurowych to zjawisko, z którym mamy do czynienia coraz częściej, również w urzędach, i szerzej – w administracji publicznej. W jaki sposób systemy informatyczne mogą wesprzeć pracowników tych instytucji?

21 lutego 2022

Listopad 2022

W tym wydaniu m.in: trauma dziecięca w kontekście wojny, zmiany w prawie pracy, terapie oparte na uważności w pracy z osobami z PTSD, wskazówki do pracy z rodziną biologiczną, w której występują zaburzenia funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Październik 2022

W tym wydaniu m.in: uzależnienie jako odpowiedź na przeżytą traumę, praca socjalna świadczona na rzecz osób opuszczających zakład karny, rodzinny wywiad środowiskowy.

Wrzesień 2022

W tym wydaniu m.in: depresja u osoby starszej oraz współwystępujące zaburzenia organiczne, lęk separacyjny u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, dodatek węglowy.

Z praktyki pracownika

Rodzinny wywiad środowiskowy - wskazówki, obserwacje, przykłady ...

Mówiąc o wywiadzie środowiskowym, zwykle skupiamy się na przepisach i formalnościach. Chcemy być uwa...

24 października 2022

Czy to jest już wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem dość powszechnym, spowodowanym zmianami cywilizacyjnymi oraz wzra...

2 grudnia 2019

Kształtowanie samodzielności dzieci z niepełnosprawnością ...

Samodzielność to nie tylko umiejętność radzenia sobie bez pomocy innych w zakresie czynności samoobs...

19 listopada 2019

Myślenie pytaniami

Praca wykonywana przez pracownika socjalnego opiera się w dużej mierze na poprawnej komunikacji. Wsz...

17 lipca 2019