Dołącz do czytelników
Brak wyników

Luty 2019

Na łamach lutowego wydania czasopisma analizujemy zmiany czekające pomoc społeczną w 2019 roku. Przyglądamy się również aktualnie toczącym się pracom nad zmianami ustaw, na podstawie których funkcjonują jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Grudzień 2018

W niniejszym wydaniu czasopisma „Doradca w Pomocy Społecznej” podsumowujemy tegoroczne zmiany w przepisach prawa, obejmujące szeroko rozumianą sferę zabezpieczenia społecznego, a w szczególności pomoc społeczną oraz świadczenia rodzinne.

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Tematy ostatnich wydań
Z praktyki pracownika

Relacje intymne osób z zespołem Aspergera

Zbudowanie szczęśliwego, harmonijnego związku, opartego na miłości, w którym oboje partnerzy czerpią satysfakcję z życia seksualnego… to bez wątpienia marzenie większości ludzi na świecie. Jednak nie aż tak wielu, zarówno tych z diagnozą zespołu Aspergera (ZA), jak i bez niej, ma szansę na jego realizację.

19 kwietnia 2019

Centra Usług Społecznych – prezydencka wizja usprawnienia...

Od chwili gdy w listopadzie 2018 r. do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych1, nie milkną dyskusje na temat plusów i minusów tego projektu. I słusznie, ponieważ jest to pierwsza od lat próba podjęcia działań w celu usprawnienia systemu świadczenia usług społecznych.

28 marca 2019

Trening umiejętności społecznych a socjoterapia

Trening Umiejętności Społecznych jest zbiorem interwencji poznawczo-behawioralnych skonstruowanych tak, aby były one łatwo dostosowane przez prowadzących, dla dzieci i młodzieży oraz osób z ukrytymi niepełnosprawnościami, jaką jest obecność zespołu Aspergera lub zaburzeń pokrewnych, które uniemożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie społeczne, emocjonalne oraz zakłócają procesy uczenia się.

4 marca 2019

Jak budować zaangażowanie społeczne?

Organizowanie społeczności lokalnej to proces, który nie może być prowadzony jednoosobowo.
Praca w i na rzecz środowiska lokalnego wymaga zaangażowania wielu osób, mieszkańców, organizacji, instytucji działających w danej społeczności. Idea partnerstwa opiera się na zasadzie „razem można więcej”.

4 marca 2019

Prawo pod lupą

Świadczenia rodzinne a dziecko w rodzinie zastępczej

Jakie są zależności między prawem do zasiłku pielęgnacyjnego a pobytem dziecka w rodzinie zastępczej? W jakich przypadkach i w jakim trybie zasiłek ten przysługuje?

18 kwietnia 2019