Dołącz do czytelników
Brak wyników
Prawo pod lupą

Jak prawidłowo napisać decyzję administracyjną z uzasadnieniem?...

Załatwienie sprawy administracyjnej powinno nastąpić we właściwej formie przewidzianej przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Generalnie żądanie strony, które zostało w prawidłowej formie skierowane do właściwego organu administracji, powinno być przedmiotem rozstrzygnięcia przybierającego postać decyzji administracyjnej. Dotyczy to także sytuacji, gdy w ocenie organu żądanie strony jest niezasadne, tzn. nie ma oparcia w przepisach prawa.

1 lipca 2020

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Tematy ostatnich wydań
Z praktyki pracownika

Czy to jest już wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem dość powszechnym, spowodowanym zmianami cywilizacyjnymi oraz wzra...

2 grudnia 2019

Kształtowanie samodzielności dzieci z niepełnosprawnością...

Samodzielność to nie tylko umiejętność radzenia sobie bez pomocy innych w zakresie czynności samoobs...

19 listopada 2019

Myślenie pytaniami

Praca wykonywana przez pracownika socjalnego opiera się w dużej mierze na poprawnej komunikacji. Wsz...

17 lipca 2019

Tworzenie projektu socjalnego – jego etapy i struktura

W nawiązaniu do wcześniejszego artykułu, który ukazał się na tych łamach, na temat roli projektu soc...

21 czerwca 2019