Dołącz do czytelników
Brak wyników

Październik 2018

W październikowym wydaniu „Doradcy Pomocy Społecznej” poruszamy temat procedury odebrania dziecka, analizujemy nadchodzące zmiany w świadczeniach alimentacyjnych i przedstawiamy zasady udzielania zwrotnych świadczeń z pomocy społecznej.

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Tematy ostatnich wydań
Z praktyki pracownika

Trening umiejętności społecznych a socjoterapia

Trening Umiejętności Społecznych jest zbiorem interwencji poznawczo-behawioralnych skonstruowanych tak, aby były one łatwo dostosowane przez prowadzących, dla dzieci i młodzieży oraz osób z ukrytymi niepełnosprawnościami, jaką jest obecność zespołu Aspergera lub zaburzeń pokrewnych, które uniemożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie społeczne, emocjonalne oraz zakłócają procesy uczenia się.

4 marca 2019

Jak budować zaangażowanie społeczne?

Organizowanie społeczności lokalnej to proces, który nie może być prowadzony jednoosobowo.
Praca w i na rzecz środowiska lokalnego wymaga zaangażowania wielu osób, mieszkańców, organizacji, instytucji działających w danej społeczności. Idea partnerstwa opiera się na zasadzie „razem można więcej”.

4 marca 2019

Zatrudnienie pracowników socjalnych

Pracownicy socjalni są grupą zawodową posiadającą szczególny status, który wynika z ustawy o pomocy społecznej.
Przepisy uwzględniają wyjątkowy charakter pracy pracowników socjalnych, dając im nie tylko dodatkową ochronę w zakresie prewencji ich życia i zdrowia, ale też dodatkowe uprawnienia pracownicze.

4 marca 2019

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze stanowią ważny element wsparcia niezbędnego niepełnosprawnym mieszkańcom danej gminy.
Dzięki tej pomocy wiele osób mimo podeszłego wieku, osamotnienia, chorób i wynikłych z nich dysfunkcji może nadal mieszkać u siebie w domu, miejscu uznanym za spokojne i bezpieczne.

4 marca 2019

Prawo pod lupą

Zwrot świadczeń w praktyce

Jak skutecznie przeprowadzić procedurę dochodzenia zwrotu wydatków na świadczenia, nienależnie pobranych świadczeń oraz zastępczo wniesionych opłat za DPS.

28 lutego 2019