Dołącz do czytelników
Brak wyników

Luty 2019

Na łamach lutowego wydania czasopisma analizujemy zmiany czekające pomoc społeczną w 2019 roku. Przyglądamy się również aktualnie toczącym się pracom nad zmianami ustaw, na podstawie których funkcjonują jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Grudzień 2018

W niniejszym wydaniu czasopisma „Doradca w Pomocy Społecznej” podsumowujemy tegoroczne zmiany w przepisach prawa, obejmujące szeroko rozumianą sferę zabezpieczenia społecznego, a w szczególności pomoc społeczną oraz świadczenia rodzinne.

Listopad 2018

Tematem przewodnim listopadowego wydania czasopisma jest zapewnienie schronienia w okresie zimowym. Informujemy, jakie narzędzia prawne może wykorzystać pracownik socjalny, aby w tym czasie pomóc bezdomnym i osobom żyjącym w trudnych warunkach mieszk...

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Tematy ostatnich wydań
Z praktyki pracownika

Centra Usług Społecznych – prezydencka wizja usprawnienia...

Od chwili gdy w listopadzie 2018 r. do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych1, nie milkną dyskusje na temat plusów i minusów tego projektu. I słusznie, ponieważ jest to pierwsza od lat próba podjęcia działań w celu usprawnienia systemu świadczenia usług społecznych.

28 marca 2019

Trening umiejętności społecznych a socjoterapia

Trening Umiejętności Społecznych jest zbiorem interwencji poznawczo-behawioralnych skonstruowanych tak, aby były one łatwo dostosowane przez prowadzących, dla dzieci i młodzieży oraz osób z ukrytymi niepełnosprawnościami, jaką jest obecność zespołu Aspergera lub zaburzeń pokrewnych, które uniemożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie społeczne, emocjonalne oraz zakłócają procesy uczenia się.

4 marca 2019

Jak budować zaangażowanie społeczne?

Organizowanie społeczności lokalnej to proces, który nie może być prowadzony jednoosobowo.
Praca w i na rzecz środowiska lokalnego wymaga zaangażowania wielu osób, mieszkańców, organizacji, instytucji działających w danej społeczności. Idea partnerstwa opiera się na zasadzie „razem można więcej”.

4 marca 2019

Zatrudnienie pracowników socjalnych

Pracownicy socjalni są grupą zawodową posiadającą szczególny status, który wynika z ustawy o pomocy społecznej.
Przepisy uwzględniają wyjątkowy charakter pracy pracowników socjalnych, dając im nie tylko dodatkową ochronę w zakresie prewencji ich życia i zdrowia, ale też dodatkowe uprawnienia pracownicze.

4 marca 2019

Prawo pod lupą

Planowane zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

Z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dobiegają końca prace nad nowelizacją ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 682), której celem jest zapewnienie lepszej ochrony praw dziecka

28 marca 2019