Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Niepełnosprawny pracownik w ośrodku pomocy społecznej

Niepełnosprawny pracownik ma zagwarantowanych znacznie więcej przywilejów od pozostałych członków załogi i może korzystać z szeregu uprawnień pracowniczych. Jakie obowiązki ma kierownik OPS zatrudniający osobę niepełnosprawną, jakie prawa z tego tytułu należą się niepełnosprawnemu i czy jednostka pomocy społecznej może mieć z tego tytułu jakieś korzyści.

Czytaj więcej

Charakter prawny kontraktu socjalnego

Kontrakt socjalny, stosownie do przepisu art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.), jest jedną z dwóch form pracy socjalnej, świadczonej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej.  Przyjrzyjmy się charakterowi prawnemu tego dokumentu.

Czytaj więcej

Usługi opiekuńcze

W świetle praktyki stosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych konieczna jest może nie aż tak bardzo zmiana przepisów (chociaż i ona – w naszej ocenie – jest nieodzowna), ale zmiana podejścia osób te usługi przyznających oraz zmiana przekonania samych beneficjentów, że opiekunka socjalna to nie sprzątaczka ani „chłopiec na posyłki”…

Czytaj więcej

Wsparcie dla osób cierpiących na choroby śmiertelne – jak pracownik socjalny powinien wspierać klienta?

Wsparcie pacjentów i ich rodzin w chorobie onkologicznej jest istotne i złożone. Wymaga wiedzy, zaangażowania, uważności i wyczucia. 
Pomoc oferowana chorym na raka ma charakter interdyscyplinarnego wsparcia. Korzysta ona z dorobku naukowego, doświadczenia klinicznego, m.in. psychologii, onkologii, psychiatrii i medycyny paliatywnej.

Czytaj więcej

Zespół Münchhausena

Naturalnym, biologicznym zadaniem każdej matki jest troska i opieka nad swoim potomstwem. Nie tylko instynkt, ale i kultura oraz wychowanie skłaniają kobiety do obdarzania swych dzieci miłością i opieką. Niemniej ważna jak uczucie jest akceptacja dziecka oraz właściwe rozumienie pojęcia macierzyństwa i misji z nią związanej. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy w sferze emocji i zachowania zabraknie pozytywnych wzorców macierzyństwa, a targana konfliktami wewnętrznymi kobieta nie jest zdolna do stworzenia prawidłowych więzi z dzieckiem. 

Czytaj więcej

Rządowa wizja sytemu wspierania rodziny

Ostatnio sporo mówiło się o konieczności wprowadzenia zmian do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Szczególnie często, i to ze strony instytucji realizujących zadania z tej ustawy wynikające, podnoszony był postulat „uszczelnienia” przepisów tak, aby zapobiegało to stwierdzonym nieprawidłowościom ze strony beneficjentów. Rząd, wprowadzając ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zapowiedział z kolei, że jest to pierwsza, ale na pewno nie ostatnia, regulacja związana z kompleksowym wsparciem rodzin w ramach programu „Za życiem”. W ciągu ostatnich dni zapowiedzi te stały się faktem.

Czytaj więcej

Pierwsze wsparcie w sytuacji kryzysowej

Kryzys można zdefiniować jako przejściowy stan nierównowagi wewnętrznej klienta wywołany przez zdarzenie, które odbierane jest przez niego jako trudność nie do zniesienia, której nie potrafi przezwyciężyć przy pomocy dotychczasowych metod rozwiązywania problemów. Jest to więc sytuacja, gdzie osoba doświadcza zagubienia, dezorganizacji swojego zachowania i odczuć, staje przed wielkim wyzwaniem, a rolą profesjonalisty jest pomoc klientowi w znalezieniu nowych sposobów rozwiązywania problemów, a także wsparcie w odzyskaniu równowagi.

Czytaj więcej

Urlopy w ośrodku pomocy społecznej

Okres wakacyjny nakłada na pracodawcę obciążenie związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania ośrodka ze względu na wykorzystywanie przez pracowników dłuższych urlopów wypoczynkowych. Jakimi narzędziami dysponuje kierownik OPS w zakresie organizacji pracy w miesiącach wakacyjnych?

Czytaj więcej

Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej wnoszona przez gminę a odpłatność wnoszona zastępczo

Zgodnie z przepisem art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dom pomocy społecznej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. 

Czytaj więcej