Autor: Berenika Gocłowska

Z wykształcenia socjolog, doradca psychospołeczny i trener biznesu. Od kilkunastu lat zarządza zespołami ludzkimi, doradza przedsiębiorcom, koordynuje projekty. Certyfikowany coach.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Praca z młodym pokoleniem – „milenialsi” i pokolenie „Z”

Ośrodki pomocy społecznej, podobnie jak inne instytucje i miejsca pracy, zmagają się z wyzwaniami rynku. Młode pokolenia pracowników mają dzisiaj inne oczekiwania wobec pracodawcy i samej pracy niż było to jeszcze kilka lat temu. Kim są przedstawiciele następców pokolenia „X”? W jaki sposób należy postępować z osobami wywodzącymi się z generacji „Y” i „Z”?

Czytaj więcej

Jak radzić sobie z krytyką ze strony klientów i społeczeństwa

Jedną z ważniejszych potrzeb człowieka jest poczucie akceptacji i tego, że potrafimy spełnić oczekiwania innych, zwłaszcza osób, na których nam zależy i są nam bliskie emocjonalnie. To właśnie ocena innych jest dla nas bardzo ważna. Niemniej jednak także we własnych oczach chcemy uchodzić za osoby pozytywne. W pracy doradcy, pracownika socjalnego, czy każdej osoby, która w ramach swojej pracy wchodzi w szereg interakcji z innymi, element krytyki wpisany jest w codzienność.

Czytaj więcej

Mentoring w OPS

Dlaczego warto, aby kierownik OPS lub bardziej doświadczony specjalista wspierał mniej doświadczonego pracownika socjalnego poprzez mentoring? 

Czytaj więcej

Zarządzanie pracą i czasem pracy

Czas ucieka, przecieka między palcami, goni nas. Istnieje wiele powiedzeń związanych z czasem, a wszystkie podkreślają, że czas jest czymś nieuchwytnym i niestałym. Umiejętność efektywnego wykorzystania czasu to jedna z bardzo praktyczna kompetencja, która może przynieść wiele pozytywnych zamian zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. 

Czytaj więcej

Mindfulness w pracy socjalnej

Praca na stanowisku pracownika socjalnego wiąże się z emocjonalnym zaangażowaniem w sprawy klienta. Pracownik musi dokładnie poznać sytuacje bytowe osób i rodzin zgłaszających się po pomoc. Poznawanie ich sytuacji łączy się z uważnym słuchaniem, empatią, towarzyszeniem w procesie pomocowym, udzielaniem wsparcia na każdym etapie, motywowaniem.

Czytaj więcej

Jak wykształcić postawę asertywną?

Pojęcie asertywności kojarzone jest przede wszystkim z umiejętnością odmawiania, lub szczerego mówienia prawdy, bez względu na konsekwencje, które ze sobą niesie.

Czytaj więcej

Rola przekonań i wartości w procesie pracy z klientem OPS

Przekonania są różnymi pojęciami, które przyjmujemy za prawdziwe oraz posługujemy się nimi w naszym codziennym życiu, traktując je jako fundament. Przekonania mają wielką moc – mogą uwalniać, ale również ograniczać. Praca z przekonaniami może okazać się punktem zwrotnym dla osoby, która staje przed wyzwaniem dużej zmiany w swoim życiu – takiej jak walka z nałogiem czy zakończenie trudnej relacji z partnerem.

Czytaj więcej

Modele rozmów coachingowych

Podstawą nawiązania odpowiedniej relacji w coachingu jest zdobycie wzajemnego zaufania oraz szacunku. Osoba coachowana powinna czuć się swobodnie podczas rozmowy, ponieważ tylko wtedy będzie w stanie szczerze mówić o swoich trudnościach i przeżyciach. Coach natomiast powinien być prawdziwie zainteresowany wypowiedziami mówiącego oraz wykazywać chęć i gotowość do udzielenia mu odpowiedniej pomocy.

Czytaj więcej

Jak motywować? Praktyczne metody coachingowe

Motywowanie pracowników to jedno z istotniejszych i wyjątkowo trudnych zadań w zarządzaniu zespołem. Bardzo często sądzimy, że otrzymanie dobrej pracy, a co za tym idzie odpowiedniej gratyfikacji, jest dla pracowników wystarczająco motywujące. Czy na pewno?

Czytaj więcej

Praca z klientem OPS oparta na celach

W jaki sposób należy prawidłowo (a więc tak, aby doczekały się realizacji) definiować cele i jak nauczyć klienta OPS, aby dążył do wytyczenia realnych dla siebie celów i ich realizacji?

Czytaj więcej

Trening asertywności

Czym jest asertywność? Potocznie, często sprowadza się ją do umiejętności mówienia „nie”. Asertywność nie jest jedynie umiejętnością odmawiania, choć wiele osób redukuje znaczenie asertywności właśnie do tego jednego aspektu, co z kolei powoduje szereg nieporozumień i błędnych interpretacji. 

Czytaj więcej

Metody radzenia sobie z trudnymi emocjami

Z emocjami jest kłopot. Towarzyszą nam przez cały czas, najczęściej nieuświadomione, tworzą w ciele blokady i napięcia, a nierzadko przyprawiają o ból głowy. Dobrze je znosimy, kiedy są miłe, ale też często się od nich uzależniamy. Chcemy czy nie, trudne emocje są częścią naszego życia – problem pojawia się w sytuacji, w której kompletnie sobie z nimi nie radzimy. 

Czytaj więcej