Autor: Alina Prusinowska-Marek

Magister profilaktyki społecznej i resocjalizacji UW, zawodowy kurator sądowy, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej

Jak interpretować wyniki kontroli NIK, dotyczącej działań powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych?

Czytaj więcej

Usamodzielnianie zaczynamy w dniu przyjęcia dziecka do pieczy

Kilka lat temu, kiedy pierwsze dziecko powierzone naszej pieczy zbliżało się do magicznego wieku lat osiemnastu, kiedy trzeba było pomóc mu podjąć decyzję związaną nie tylko z wyborem szkoły, zawodu, miejsca zamieszkania, ale co może się wydać dziwne – z wyborem opiekuna usamodzielnienia – zadałam sobie wiele pytań. 

Czytaj więcej

Przesłanki prawne do odebrania dziecka z rodziny

Odebranie dziecka z rodziny biologicznej i umieszczenie go w pieczy zastępczej należy do kroków ostatecznych, jednak zmierzających do celu nadrzędnego, jakim jest ochrona dziecka. Artykuł omawia przesłanki prawne, które uprawniają do tego rodzaju działań.

Czytaj więcej

Między wspieraniem a interwencją

Od 2012 roku ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje zarówno pracownika socjalnego, jak i asystenta rodziny do współdziałania ze sobą w zakresie pracy na rzecz rodziny. Upraszczając, można powiedzieć, że pracownik socjalny odpowiada za udzielanie pomocy rodzinie, a asystent rodziny za wsparcie. Kto zatem odpowiada za podjęcie interwencji w sytuacji wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia członków rodziny?

Czytaj więcej