Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Trening umiejętności społecznych a socjoterapia

Trening Umiejętności Społecznych jest zbiorem interwencji poznawczo-behawioralnych skonstruowanych tak, aby były one łatwo dostosowane przez prowadzących, dla dzieci i młodzieży oraz osób z ukrytymi niepełnosprawnościami, jaką jest obecność zespołu Aspergera lub zaburzeń pokrewnych, które uniemożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie społeczne, emocjonalne oraz zakłócają procesy uczenia się.

Czytaj więcej

Jak budować zaangażowanie społeczne?

Organizowanie społeczności lokalnej to proces, który nie może być prowadzony jednoosobowo.
Praca w i na rzecz środowiska lokalnego wymaga zaangażowania wielu osób, mieszkańców, organizacji, instytucji działających w danej społeczności. Idea partnerstwa opiera się na zasadzie „razem można więcej”.

Czytaj więcej

Zatrudnienie pracowników socjalnych

Pracownicy socjalni są grupą zawodową posiadającą szczególny status, który wynika z ustawy o pomocy społecznej.
Przepisy uwzględniają wyjątkowy charakter pracy pracowników socjalnych, dając im nie tylko dodatkową ochronę w zakresie prewencji ich życia i zdrowia, ale też dodatkowe uprawnienia pracownicze.

Czytaj więcej

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze stanowią ważny element wsparcia niezbędnego niepełnosprawnym mieszkańcom danej gminy.
Dzięki tej pomocy wiele osób mimo podeszłego wieku, osamotnienia, chorób i wynikłych z nich dysfunkcji może nadal mieszkać u siebie w domu, miejscu uznanym za spokojne i bezpieczne.

Czytaj więcej

Zabawa i wyobraźnia

Czym jest wyobraźnia? Jak bardzo umiejętność posługiwania się nią pomaga dzieciom w rozumieniu otaczającego je świata? 
Czy można potraktować zabawę, wyobraźnię jako narzędzia pomocne w pracy terapeutycznej z najmłodszymi?

Czytaj więcej

Zmiany w prawie pracy 2019

Nie jest zaskoczeniem, że początek roku oznacza wprowadzenie wielu zmian w przepisach.
W 2019 roku duże zmiany czekają pracowników i pracodawców, w tym przede wszystkim wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych.

Czytaj więcej

Zwrot świadczeń w praktyce

Jak skutecznie przeprowadzić procedurę dochodzenia zwrotu wydatków na świadczenia, nienależnie pobranych świadczeń oraz zastępczo wniesionych opłat za DPS.

Czytaj więcej

Dyscyplina

Jak kształtują się ogólne zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jakie konsekwencje grożą za niedopełnienie obowiązków przez OPS.

Czytaj więcej

Mentoring w OPS

Dlaczego warto, aby kierownik OPS lub bardziej doświadczony specjalista wspierał mniej doświadczonego pracownika socjalnego poprzez mentoring? 

Czytaj więcej

Strategia motywowania klienta pomocy społecznej

Jak wpływać na decyzję i postawy osób, które zgłaszają się po pomoc? Poznając nowego klienta, pracownik socjalny dostrzega nie tylko jego zasoby i możliwości, ale także popełniane błędy. Niemal natychmiast nasuwają się gotowe rozwiązania. Jako profesjonaliści od pomagania, znamy się przecież na rozwiązywaniu ludzkich problemów.

Czytaj więcej

Świadczenie pielęgnacyjne a bezczynność ustawodawcy

Jak interpretować art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowiący podstawę do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, po tym jak Trybunał Konstytucyjny w 2014 roku uznał część jego zapisów za niekonstytucyjne, a ustawodawca do dziś nie zmienił prawa?

Czytaj więcej