Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

21 lutego 2019

NR 47 (Wrzesień 2017)

RODO w OPS

0 582

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w UE (RODO) nakłada na administratorów danych osobowych i podmioty przetwarzające dane nowe obowiązki. Jaki wpływ będę miły nowe regulacje na zadania realizowane przez OPS?  

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”), zwane także „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych”, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 r. Zacznie ono obowiązywać bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych od 25 maja 2018 r. Opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. Przygotować się do jego wdrożenia będzie musiał praktycznie każdy podmiot w Polsce (rozporządzenie będzie stosowane bezpośrednio), który w ramach prowadzonej działalności (gospodarczej, statutowej, publicznej) przetwarza dane osobowe.

POLECAMY

Rozporządzenie wprowadza szereg zmian oraz rozszerza zakres obowiązków administratorów oraz podmiotów przetwarzających dane. Celem nowych przepisów jest również wyposażenie osób fizycznych oraz organów nadzorujących w skuteczne narzędzia reagowania na naruszenia rozporządzenia. Rozporządzenie składa się z jedenastu rozdziałów, poprzedzonych rozbudowaną (173 punkty) preambułą. 

Obowiązki przetwarzających dane osobowe 

W rozdziale I – Przepisy ogólne – wskazany został zakres stosowania RODO, tj. jaki rodzaj przetwarzania danych oraz przez kogo realizowany podlega stosowaniu rozporządzenia. Ponadto określony został aspekt terytorialny stosowania rozporządzenia, tj. miejsca przetwarzania danych, a także definicje poszczególnych pojęć. W rozdziale II (przepisy art. 5–11) uregulowane zostały podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych. Określone zostały tutaj:

  • pod...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy