Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą

Istnieje wiele metod pomocy dzieciom w trudnych dla nich chwilach. Jedną z nich jest terapia sztuką, wykorzystywana w wielu podejściach terapeutycznych.

Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne a dziecko w rodzinie zastępczej

Jakie są zależności między prawem do zasiłku pielęgnacyjnego a pobytem dziecka w rodzinie zastępczej? W jakich przypadkach i w jakim trybie zasiłek ten przysługuje?

Czytaj więcej

Alternatywa dla DPS-ów

W przepisie art. 54 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) określone zostały przesłanki umieszczenia w domu pomocy społecznej. Inną możliwością zabezpieczenia opieki osobom niepełnosprawnym jest placówka całodobowej opieki, działająca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Rodzinny wywiad środowiskowy – okoliczności sporządzenia

Rodzinny wywiad środowiskowy to najważniejszy dowód w postępowaniach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. Ponieważ ma on charakter dokumentu urzędowego, powinien być sporządzany tylko wtedy, gdy przepisy nakazują przeprowadzenie takiego dowodu.

Czytaj więcej

Profil pomocy społecznej na Facebooku

Media społecznościowe całkowicie odmieniły świat i kontakty międzyludzkie. Dotarcie z komunikatem do dowolnie wybranej osoby jest dzięki nim niewiarygodnie proste. Dlaczego zatem nie docierać z komunikatem, który mamy przekazać naszej społeczności lokalnej właśnie w ten sposób? Skraca to dystans i powoduje również szybsze dotarcie z informacją do odpowiednich osób.

Czytaj więcej

Jak radzić sobie z krytyką ze strony klientów i społeczeństwa

Jedną z ważniejszych potrzeb człowieka jest poczucie akceptacji i tego, że potrafimy spełnić oczekiwania innych, zwłaszcza osób, na których nam zależy i są nam bliskie emocjonalnie. To właśnie ocena innych jest dla nas bardzo ważna. Niemniej jednak także we własnych oczach chcemy uchodzić za osoby pozytywne. W pracy doradcy, pracownika socjalnego, czy każdej osoby, która w ramach swojej pracy wchodzi w szereg interakcji z innymi, element krytyki wpisany jest w codzienność.

Czytaj więcej

Centra Usług Społecznych – prezydencka wizja usprawnienia systemu

Od chwili gdy w listopadzie 2018 r. do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych1, nie milkną dyskusje na temat plusów i minusów tego projektu. I słusznie, ponieważ jest to pierwsza od lat próba podjęcia działań w celu usprawnienia systemu świadczenia usług społecznych.

Czytaj więcej

Zmiana zachowań pod wpływem uzależnienia od alkoholu

Wpływ alkoholu na zachowania oraz organizm człowieka znany jest od wieków. Systematycznie spożywany w sporych ilościach wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, powodując niejednokrotnie nieodwracalne zmiany zarówno w myśleniu, jak i zachowaniu.

Czytaj więcej

Zmiana warunków pracy lub płacy

Zmiana warunków pracy lub płacy, zawartych w umowie o pracę, jest możliwa bądź poprzez wypowiedzenie tych warunków, bądź też w drodze zawartego z pracownikiem porozumienia.

Czytaj więcej

Planowane zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

Z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dobiegają końca prace nad nowelizacją ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 682), której celem jest zapewnienie lepszej ochrony praw dziecka

Czytaj więcej

Emerytury matczyne

31 stycznia 2019 r. uchwalona została ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r., poz. 303). Zgodnie z założeniem projektodawcy, ustawa ma na celu uhonorowanie i docenienie okresu wychowywania dzieci. Regulacja określi warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (tzw. emerytura matczyna). Podstawowym celem regulacji jest zapewnienie środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci w rodzinach wielodzietnych.

Czytaj więcej

Kierownik jednostki pomocy społecznej - Coach, dyktator czy desperat?

Od kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wymaga się bardzo wiele – oczekuje się, że będzie spokój i klienci pomocy społecznej nie będą absorbować włodarzy gminy (wymagania władz), że ludzie będą mieli zaspokojone potrzeby, nawet bez minimalnego wkładu własnego (oczekiwanie mieszkańców), że praca będzie dobrze zorganizowana, a zarobki do niej adekwatne (oczekiwanie pracowników). Te wszystkie oczekiwania należy zderzyć jeszcze z niewystarczającymi środkami finansowymi oraz świadomością, że jeśli coś się zdarzy złego, to media zaczną od pytania – „gdzie była pomoc społeczna?”.

Czytaj więcej