Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki pracownika

4 marca 2019

NR 61 (Luty 2019)

Usługi opiekuńcze
podnoszenie jakości i wprowadzanie standardów

0 13

Usługi opiekuńcze stanowią ważny element wsparcia niezbędnego niepełnosprawnym mieszkańcom danej gminy.
Dzięki tej pomocy wiele osób mimo podeszłego wieku, osamotnienia, chorób i wynikłych z nich dysfunkcji może nadal mieszkać u siebie w domu, miejscu uznanym za spokojne i bezpieczne.

Obecnym celem realizacji usług opiekuńczych jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych osób starszych, chorych, niedołężnych, które nie radzą sobie z codziennymi zadaniami związanymi z życiem: higieną, samoobsługą, wykonywaniem zaleceń lekarza, utrzymywaniem porządku. Samodzielnie nie mogą zapewnić sobie godnych warunków egzystencji w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Dodatkowo, w miarę możliwości opiekunów, zaleca się, by wspomagali oni chorego w aktywności oraz dbali o jego kontakty z najbliższym otoczeniem. Zwykle jest to praca jeden na jeden, co oznacza, że osobę wymagającą pomocy w danym okresie czasu wspomaga ten sam opiekun, najczęściej kobieta. Jeszcze do niedawna, by zrekompensować niskie płace, opiekunki podejmowały się świadczenia usług u kilku pacjentów jednocześnie. Godziny przyznane przez OPS jednej osobie pokrywały się z czasem, który winien być przeznaczony już dla następnej. Zdarzały się liczne nadużycia, a w związku z tym spadała jakość usług. Niezadowoleni, odizolowali od świata seniorzy unikali otwartej skargi mimo krzywdzącej ich sytuacji. Obawiali się bowiem, że opiekunka, na którą „donieśli”przestanie do nich przychodzić lub ze względu na wyrażone niezadowolenie pomoc zostanie im w ogóle odebrana.

Odrębny problem stanowił dobór opiekunek. Do pracy zgłaszały się zwykle starsze panie, pragnące dorobić do zbyt niskiej emerytury, same będące już osobami nie w pełni sił fizycznych lub też kobiety o niskim wykształceniu, zniszczone przez różne nałogi i życie w trudnych warunkach. Zdecydowanie ani pierwsze pełne dobrych chęci, ani drugie nie sprawdzały się w pomocy osobom zależnym. Choć ich zleceniodawcy mieli z pewnością tego pełną świadomość, z braku właściwszych kandydatów, na stanowisko przyjmowali niemal każdego, kto wyraził gotowość pełnienia obowiązków.

Zawód opiekuna nie jest profesją uznawaną za prestiżową, podobnie jak salowa w szpitalu czy sprzątaczka. Tak niezwykle potrzebne społecznie prace pozostają zupełnie niedoceniane. Zarówno opieka, jak i pielęgnacja kojarzy się ze zmianą pampersów i myciem przepoconych, pachnących moczem i starością ciał osób, które bądź to z racji swych przekonań, bądź zmian neurologicznych nie okazują za to wdzięczności, wręcz przeciwnie – bywają opryskliwe, roszczeniowe, a czasem nawet agresywne. Kto chciałby wykonywać tak trudny zawód, płatny na umowę-zlecenie uwłaczającą kwotę 6 zł za godzinę? Tak było jeszcze kilka lat temu, kiedy to jedynym kryterium wyboru firmy realizującej usługi była zaoferowana niska cena realizacji zadania. Na szczęście dla usług opiekuńczych przyszła zmiana przepisów, a z nią ratunek. W 2018 r. znacznie podwyższono płacę minimalną, która wynosi obecnie ponad 14 zł/godz. brutto. Dodatkowo, wprowadzono zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, tzw. śmieciówkami. Co stanowi fakt, a nie przesadę, po wielu latach naprawdę ciężkiej pracy na rzecz dobra innych, niektóre uczciwe opiekunki płakały ze szczęścia, mogąc wypisać wniosek o urlop.

Teraz istnieje więc znacznie korzystniejsza sytuacja dla możliwości rzetelnego realizowania usług opiekuńczych, przede wszystkim ze względu na szansę zapewnienia godziwych warunków zatrudnienia. Opiekunką nie musi być osoba z przypadku, która przyjmuje pracę, bo została do tego zmuszona przez sytuację życiową i nie ma innego wyjścia. Przyjrzyjmy się wymaganiom, jakie stawia zawód.


   WAŻNE

Opiekun ma być osobą niosącą pomoc. Zajmuje się osobami niepełnosprawnymi oraz niesamodzielnymi z racji wrodzonego lub nabytego schorzenia, wypadku, naturalnych procesów degradacyjnych związanych z wiekiem. Często podopiecznymi są osoby samotne, którym rodzina oraz bliscy nie zapewniają koniecznego wsparcia.


Tworzy to pewien specyficzny klimat. Kontakt z takimi ludźmi wydaje się być zwyczajnie smutny. Opiekun, by rzetelnie wykonywać swoją pracę, musi być zatem osobą posiadającą odpowiednie predyspozycje, przede wszystkim osobowościowe. Pożądane są cechy takie jak:

 • uczciwość – osobę zależną łatwo jest zastraszyć, wykorzystać, narzucić jej swoją wolę. By zapobiec takiej sytuacji, normą winno być sprawdzanie opinii potencjalnego opiekuna;
 • cierpliwość – podopieczni jako ludzie schorowani, a czasem cierpiący, bywają trudni w odbiorze, uciążliwi, przykrzy, mają przy tym swe określone nawyki i przekonania;
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktu i pogodne usposobienie – otwartość na ludzi procentuje nawiązaniem dobrej relacji opartej na wzajemnym bezpieczeństwie i zaufaniu. Ponadto, dzięki tym cechom opiekun zjednuje sobie przychylność otoczenia oraz znajduje sojuszników – nieformalnych wolontariuszy, którzy poza godzinami jego pracy będą gotowi spędzić czas, porozmawiać, pomóc jego podopiecznym;
 • odporność na stres – obserwując osoby w bardzo trudnej sytuacji, doświadczające bólu, zaniedbania, bezsilności, łatwo samemu ulec temu przygnębiającemu nastrojowi. Skłonny do melancholii opiekun przysparza klientowi dodatkowych trosk i zwykle stosunkowo szybko przestaje radzić sobie z problemami zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym;
 • odpowiedzialność – niezbędna jest świadomość wagi wykonywanych zadań; zaniedbanie, niepowiadomienie o planowanej nieobecności, zapomnienie lub brak staranności mogą skutkować poważnymi konsekwencjami dla zdrowia i życia człowieka;
 • zdolności organizacyjne – opiekun, który często zajmuje się sprawami więcej niż jednej osoby, ma wiele zadań, które musi pogodzić, by należycie wywiązać się ze swoich obowiązków;
 • wrażliwość i zdystansowanie – cechy, które trudno jest pogodzić. Wykonywanie zawodu opiekuna wymaga ponadprzeciętnej uważności na stany, jakich doświadcza drugi człowiek oraz umiejętności okazywania troski. Jednocześnie nadmierne współczucie ogranicza szansę na ochronę własnych zasobów emocjonalnych.


W wielu sytuacjach pomocy osobom obłożnie chorym, leżącym, mającym trudności ruchowe niemniej ważne, co zasoby psychologiczne, są predyspozycje fizyczne i zdrowotne, jakimi dysponuje kandydat na opiekuna. W przypadku realizacji zadań polegających na zrobieniu zakupów dla osoby starszej oraz utrzymaniu czystości w jej miejscu zamieszkania rzeczywiści...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy