Autor: Ewa Mańkowska

Z wykształcenia pracownik socjalny i andragog. Pracownik Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej.
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Rodzinny wywiad środowiskowy - wskazówki, obserwacje, przykłady sytuacji trudnych z rozwiązaniami

Mówiąc o wywiadzie środowiskowym, zwykle skupiamy się na przepisach i formalnościach. Chcemy być uważni, skrupulatni, rzetelni, by odpowiedzialnie realizować swoje zadania. Celem jest pozyskanie informacji niezbędnych do wydania decyzji w sprawie przyznania lub odmowie pomocy lub też zaproponowania innych możliwych form wsparcia. Poznanie osoby i jej sytuacji otwiera pewną ścieżkę, którą dalej wspólnie mamy podążać.

Czytaj więcej

Handel ludźmi

Obecnie handel ludźmi jest drugą co do wielkości najbardziej dochodową działalnością przestępczą zaraz po biznesie narkotykowym. Choć wydaje się, że narażone na niebezpieczeństwo są w głównej mierze kobiety, to w rzeczywistości ofiarami procederu są także mężczyźni i dzieci.

Czytaj więcej

Asertywność w rodzinie

Asertywność to dla rodziców kontrowersyjny, grząski temat. Budzi emocje i dość często postrzegany jest zero-jedynkowo, skrajnie. Psychologowie są przekonani, że taka postawa służy wartościom osobistym, budowaniu dobrych, bezpiecznych relacji z otoczeniem i – co ważne – pozwala na wypracowanie prawidłowego wzorca postępowania. Niestety, asertywność bywa identyfikowana również z egoizmem i bezwzględnym stawianiem siebie na pierwszym miejscu. Często nie wiemy dokładnie, co się pod tym pojęciem kryje i mając swoje założenia, nie chcemy się w tę dziedzinę wgłębiać.

Czytaj więcej

Bezdomność. Życie, uzależnienia i przemoc

Bezdomni – ludzie wyrzuceni poza społeczny nawias. Kolokwialnie mówi się o nich „trolle”. Ich widok budzi skrajne emocje: wstręt, pogardę, obrzydzenie, niechęć, współczucie, litość, poczucie, że życie nie jest sprawiedliwe.

Czytaj więcej

Kobieta w niewoli miłości. Tożsamość ofiary przemocy domowej

Stawanie się ofiarą przemocy w rodzinie stanowi długofalowy proces. Wymaga on przeformułowania życiowego planu minimum i przystosowania się do zastanej rzeczywistości. Nikt natychmiast nie rezygnuje z marzeń, tym bardziej nie godzi się na ciągłe awantury i powstałe w ich wyniku obrażenia.

Czytaj więcej

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze stanowią ważny element wsparcia niezbędnego niepełnosprawnym mieszkańcom danej gminy.
Dzięki tej pomocy wiele osób mimo podeszłego wieku, osamotnienia, chorób i wynikłych z nich dysfunkcji może nadal mieszkać u siebie w domu, miejscu uznanym za spokojne i bezpieczne.

Czytaj więcej

Strategia motywowania klienta pomocy społecznej

Jak wpływać na decyzję i postawy osób, które zgłaszają się po pomoc? Poznając nowego klienta, pracownik socjalny dostrzega nie tylko jego zasoby i możliwości, ale także popełniane błędy. Niemal natychmiast nasuwają się gotowe rozwiązania. Jako profesjonaliści od pomagania, znamy się przecież na rozwiązywaniu ludzkich problemów.

Czytaj więcej

W zamknięciu czterech ścian

Co sprawia, że opuszczenie własnego domu staje się dla człowieka barierą nie do pokonania? Ludzie nie chcą czy nie mogą wychodzić na zewnątrz? Bierność, postępujące wycofanie i lęki sprawiają, że mieszkania stają się pułapką, a życie walką o przetrwanie kolejnego dnia bez odczuwania paraliżującego strachu.

Czytaj więcej

Sytuacja osób homoseksualnych

Tożsamość społeczna odpowiada na pytanie kim jest dana osoba. Mówi o tym, kiedy człowiek przyszedł na świat i skąd pochodzi. Jest więc młody, starszy, a może wkracza właśnie w wiek średni, wzrastał wśród ludzi o konkretnych poglądach, narodowości i wyznaniu. Na to wszystko nie ma się wpływu. Podobnie człowiek nie wybiera swojej płci i orientacji seksualnej. Często to, czego nie można zmienić, najmocniej nas kształtuje.

Czytaj więcej

Zespół Münchhausena

Naturalnym, biologicznym zadaniem każdej matki jest troska i opieka nad swoim potomstwem. Nie tylko instynkt, ale i kultura oraz wychowanie skłaniają kobiety do obdarzania swych dzieci miłością i opieką. Niemniej ważna jak uczucie jest akceptacja dziecka oraz właściwe rozumienie pojęcia macierzyństwa i misji z nią związanej. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy w sferze emocji i zachowania zabraknie pozytywnych wzorców macierzyństwa, a targana konfliktami wewnętrznymi kobieta nie jest zdolna do stworzenia prawidłowych więzi z dzieckiem. 

Czytaj więcej

Wolontariat i problemy, które da się rozwiązać

Pojęcie wolontariatu kojarzy się z odruchem serca, dobrą wolą i potrzebą zaangażowania się w sprawy uznane za słuszne. Szczytne idee i najlepsze chęci nie zagwarantują jednak powodzenia żadnej akcji. Niezbędna jest bowiem sprawna organizacja, plan, a przede wszystkim świadomość celów, jakie chcemy osiągnąć.

Czytaj więcej

Kiedy umysł odmawia posłuszeństwa

Wraz ze starzejącym się społeczeństwem rośnie potrzeba zadbania o komfort życia ludzi starszych, respektowania wewnętrznych uczuć nawet tych osób, którym choroba odebrała zdolność komunikowania się oraz domagania się tego, co wciąż jest dla nich ważne.

Czytaj więcej