Autor: Anna Dunajska

Magister pedagogiki, starszy specjalista pracy socjalnej, długoletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Pracuje z uczniami szkół średnich i ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego przekazując im wiedzę na temat problemów społecznych i pomagania. Twórca i realizator wielu programów i projektów dotyczących sfery pomocy społecznej. Autorka wielu publikacji, w tym pomysłodawczyni autorka książek, a także doświadczony trener, współpracownik wielu ośrodków szkoleniowych.
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak budować zaangażowanie społeczne?

Organizowanie społeczności lokalnej to proces, który nie może być prowadzony jednoosobowo.
Praca w i na rzecz środowiska lokalnego wymaga zaangażowania wielu osób, mieszkańców, organizacji, instytucji działających w danej społeczności. Idea partnerstwa opiera się na zasadzie „razem można więcej”.

Czytaj więcej

W trosce o pracowników socjalnych

Pracownicy socjalni, by skutecznie i profesjonalnie pomagać, powinni sami otrzymać odpowiednie wsparcie ukierunkowane na tworzenie bezpiecznych i pozbawionych opresji warunków pracy – to podstawowy wniosek z ich spotkania, które odbyło się 7 kwietnia 2017 roku w Krakowie w ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej organizowanego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Czytaj więcej

Sposoby zdobywania wiedzy na temat społeczności lokalnej

Punktem wyjściowym do rozpoczęcia pracy ze społecznością lokalną jest zdobycie ogólnej wiedzy o środowisku lokalnym, w którym przyjdzie nam pracować. Takie informacje są wstępem do działań ukierunkowanych na ocenę zebranych informacji, a następnie do wyciągania dalszych wniosków.

Czytaj więcej

Organizowanie społeczności lokalnej w praktyce

Jak rozpocząć pracę organizowania społeczności lokalnej, poszerzając w ten sposób spektrum narzędzi i działań, by móc poprawić sytuację osób czy rodzin, na rzecz których pracujemy?

Czytaj więcej

Organizowanie społeczności lokalnej

Termin „praca socjalna” zawiera w sobie wszystkie działania, jakie wykonuje pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej. Pracownik socjalny działa na rzecz osób, rodzin, grup czy środowisk społecznych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

Czytaj więcej