Świadczenie pielęgnacyjne a bezczynność ustawodawcy

Prawo pod lupą

Jak interpretować art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowiący podstawę do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, po tym jak Trybunał Konstytucyjny w 2014 roku uznał część jego zapisów za niekonstytucyjne, a ustawodawca do dziś nie zmienił prawa?

Wyrokiem z dnia 21 października 2014 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt: K 38/13, opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2014 r. pod pozycją 1443, Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przepisu art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1952) w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności.

POLECAMY

Komu przysługuje świadczenie 

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

  • matce albo ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy