Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

22 lutego 2019

NR 46 (Lipiec 2017)

Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej wnoszona przez gminę a odpłatność wnoszona zastępczo

0 1224

Zgodnie z przepisem art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dom pomocy społecznej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. 

Koszt ten oblicza się jako kwotę rocznych kosztów działalności domu, wynikającą z utrzymania mieszkańców, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych i wydatków na remonty, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego w domu (art. 6 pkt 15 ustawy). Ustalenia wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), a następnie ogłasza go w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku (art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy). Zgodnie z przepisem art. 60 ust. 3 ustawy, ogłoszony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) koszt może być niższy niż obliczony zgodnie z przepisem art. 6 pkt 15 ustawy, jednak pod warunkiem zapewnienia realizacji zadań na poziomie obowiązującego standardu. Standard ten wyznaczony jest przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 964 ze zm.).

POLECAMY

DPS rozpoczynające działalność

Wyjątek od reguły zawartej w przepisie art. 60 ust. 1 ustawy dotyczy domów pomocy społecznej, które rozpoczynają dopiero działalnoś...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy