Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem psychologa

22 lutego 2019

NR 46 (Lipiec 2017)

Pierwsze wsparcie w sytuacji kryzysowej

0 1036

Kryzys można zdefiniować jako przejściowy stan nierównowagi wewnętrznej klienta wywołany przez zdarzenie, które odbierane jest przez niego jako trudność nie do zniesienia, której nie potrafi przezwyciężyć przy pomocy dotychczasowych metod rozwiązywania problemów. Jest to więc sytuacja, gdzie osoba doświadcza zagubienia, dezorganizacji swojego zachowania i odczuć, staje przed wielkim wyzwaniem, a rolą profesjonalisty jest pomoc klientowi w znalezieniu nowych sposobów rozwiązywania problemów, a także wsparcie w odzyskaniu równowagi.

Kryzys sytuacyjny związany jest zwykle z jednym nagłym, konkretnym wydarzeniem, takim jak: uczestnictwo w wypadku, pożarze lub powodzi, doświadczenie napadu, nieoczekiwana strata pracy, śmierć lub odejście bliskiej osoby, utrata dużej ilości pieniędzy/domu/dorobku życiowego itp. Mimo że jest to jedno konkretne wydarzenie, jego konsekwencje mogą dotyczyć wielu obszarów życia klienta i wpływać na zmiany w funkcjonowaniu fizycznym, emocjonalnym, społecznym, a nawet duchowym. Jest to taki moment w życiu klienta i jego rodziny, w którym mogą rozwinąć się nieadaptacyjne mechanizmy radzenia sobie, takie jak: stosowanie środków psychoaktywnych, izolowanie się od otoczenia, próby samobójcze, bierność i oczekiwanie, że kryzys minie sam itp., ale równocześnie czas wychodzenia z kryzysu może być okazją do nabycia nowych umiejętności, przemyślenia priorytetów i w efekcie stanowić szansę na rozwój. Aby było to możliwe, klient potrzebuje jednak zewnętrznego wsparcia zarówno w obszarze materialnym, jak i emocjonalnym.

POLECAMY

Funkcjonowanie osób w kryzysie

Wspierając klienta w trudnej sytuacji życiowej, warto pamiętać, że na to samo zdarzenie kryzysowe każdy może zareagować inaczej; nie można też dokładnie przewidzieć, jak będzie przebiegała reakcja na stres u konkretnej osoby. Równocześnie, na podstawie wieloletnich obserwacji i badań nad osobami przeżywającymi traumę, można spodziewać się, że większość klientów w kryzysie będzie miała zbliżone do siebie doświadczenia. Klientowi może przede wszystkim towarzyszyć ciągłe uczucie przerażenia i lęku, wzmożonej drażliwości, gniewu i rozpaczy. Może wydawać się niestabilny emocjonalnie i odczuwać duże napięcie, związane między innymi z brakiem poczucia wpływu i kontroli sytuacji. Wiele osób w kryzysie ma poczucie „bycia w pułapce”, traci poczucie własnej wartości, odnosi wrażenie bycia poza innymi ludźmi...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy