Zmiana warunków pracy lub płacy

Kierownik ops

Zmiana warunków pracy lub płacy, zawartych w umowie o pracę, jest możliwa bądź poprzez wypowiedzenie tych warunków, bądź też w drodze zawartego z pracownikiem porozumienia.

Celem wypowiedzenia zmieniającego bądź porozumienia jest więc chęć modyfikacji warunków pracy lub płacy, a nie ostateczne rozwiązanie umowy o pracę. Chodzi tutaj o trwałą i istotną zmianę treści umowy. Czym innym będzie więc wypowiedzenie zmieniające, a czym innym polecenie służbowe, które stanowi w istocie nieistotną zmianę warunków pracy lub płacy. 
Dalsze uwagi będą miały zastosowanie właśnie do zawartych umów o pracę. Przepisów dotyczących wypowiedzenia zmieniającego nie można bowiem stosować do pracowników zatrudnionych w oparciu o mianowanie czy wybór. 
Porozumienie wymaga zgodnej woli obydwu stron, natomiast wypowiedzenie jest jednostronnym oświadczeniem woli. 

POLECAMY

Porozumienie zmieniające

Jeżeli chodzi o porozumienie zmieniające, to nie stosuje się do niego ograniczeń wskazanych w Kodeksie pracy, dotyczących wypowiedzenia zmieniającego. Ważne jest, aby strony porozumiały się co do nowych warunków pracy lub płacy i złożyły stosowne, zgodne oświadczenia. Należy przy tym pamiętać, aby postanowienia porozumienia zmieniającego nie były mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. 
Poniżej skupimy się na prawidłowym przygotowaniu wypowiedzenia zmieniającego. 
Wypowiedzeniem zmieniającym można zmienić następując...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy