Autor: Agnieszka Książkiewicz

Radca prawny. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, prawie spółek oraz prawie pracy.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Aktualne spojrzenie na obowiązki kierownika OPS-u

Obowiązki pracodawcy, a więc i kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, wskazane są w sposób niewyczerpujący w art. 94 Kodeksu pracy.

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o urlopie

Czerwiec to z reguły czas urlopów pracowniczych. Tym bardziej wartymi uwagi stają się zagadnienia takie jak: zlecanie wykorzystania zaległego urlopu, odmowa jego przyznania czy możliwości przerwania czasu urlopowego pracownika i wezwania go do stawienia się w pracy.

Czytaj więcej

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Zawarcie umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę to tylko jeden z aspektów wart omówienia, kiedy rozważamy zagadnienia związane z ustaleniem istnienia stosunku pracy.

Czytaj więcej

Zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych – prawa i obowiązki pracownika samorządowego i pracodawcy

Zgodnie z definicją pracy w godzinach nadliczbowych, praca wykonywaną w godzinach nadliczbowych to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.
 

Czytaj więcej

Zmiany w przepisach prawa pracy związane z pandemią z perspektywy pracowników budżetowych

Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na sposób w jaki wykonujmy pracę. Znaczna część pracowników budżetowych pracuje w trybie pracy zdalnej lub hybrydowej. Do tego sytuacje, w których pracownik znalazł się na kwarantannie stają się nagminne. Jak przepisy regulują nowe realia pracy i do czego zobowiązany jest pracodawca?

Czytaj więcej

Wszystko o umowach cywilnoprawnych

Obowiązek rejestracji umów o dzieło, planowane zmiany opodatkowania umów o dzieło oraz omówienie różnych form zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem umowy-zlecenia i umowy o dzieło to katalog zagadnień, który należy znać, by swobodnie poruszać się w tematyce umów cywilnoprawnych.

Czytaj więcej

Seksualność osób w spektrum autyzmu – wyzwania terapeutyczne

Właściwości seksualne osoby ludzkiej formują się wraz z nią od początku życia, łatwo podlegają zranieniom i są uwikłane nierozdzielnie w wiele problemów osobistych, zwłaszcza tych najbardziej intymnych

Kazimierz Obuchowski

Czytaj więcej

Rozprawa w sądzie pracy od A do

Należy pamiętać, że właściwość miejscowa sądu w sprawach z zakresu prawa pracy to właściwość przemienna. Co to oznacza? Powództwa z zakresu prawa pracy można wytaczać przed sąd ogólny właściwy dla pozwanego bądź przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonana.

Czytaj więcej

Wypadek przy pracy – omówienie zasad postępowania

Wypadek przy pracy został zdefiniowany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (t.j.: z 6 czerwca 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1205) jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność porządkowa i odszkodowawcza pracowników

W jakich sytuacjach istnieje możliwość nałożenia kar porządkowych na pracowników? Kiedy ponoszą odpowiedzialność zarówno porządkową, jak i odszkodowawczą? Czym jest szkoda umyślna? Ten zbiór pytań może nurtować niejednego pracodawcę.

Czytaj więcej

Urlop pracownika – omówienie

W polskim Kodeksie pracy pojawia się wiele różnych rodzajów urlopu (wypoczynkowy, bezpłatny, szkoleniowy, okolicznościowy), a każdy z nich zasługuje na osobne omówienie.
Czytaj więcej

Problematyka mobbingu

Wokół problematyki mobbingu narosło wiele mitów. Nie każde bowiem działanie skierowane przeciwko pracownikowi może być uznane za mobbing. Pracownik, który zdecyduje się dochodzić swoich praw w sądzie musi mieć także świadomość, iż cały ciężar wykazania mobbingu będzie spoczywał na jego barkach.
Czytaj więcej