Alternatywa dla DPS-ów

Prawo pod lupą

W przepisie art. 54 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) określone zostały przesłanki umieszczenia w domu pomocy społecznej. Inną możliwością zabezpieczenia opieki osobom niepełnosprawnym jest placówka całodobowej opieki, działająca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 67 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody.
Zezwolenie na prowadzenie takiej placówki może zostać wydane, jeśli spełniono warunki i standardy określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Standardy opieki w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku określają przepisy art. 68 ustawy o pomocy społecznej. W szczególności standardy te obejmują świadczenie przez całą dobę usług:

POLECAMY

  • opiekuńczych (pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem), 
  • bytowych (miejsce w placówce, wyżywienie, utrzymanie czystości).

Ze względu na właściwości osobiste osób, korzystających z tej formy wsparcia, świadczenie usług w omawianych placówkach uwzględniać powinien ich stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Stąd też – zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej – usługi świadczone w placówce obejmują pomoc w czynnościach życia codziennego, a w miarę potrzeby także pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, organizację czasu wolnego, pomoc w zakupie odzieży i obuwia, jak również pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. 

W trosce o standardy

W ramach ustawowych standar...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy