Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki pracownika

28 marca 2019

NR 62 (Marzec 2019)

Centra Usług Społecznych – prezydencka wizja usprawnienia systemu

0 888

Od chwili gdy w listopadzie 2018 r. do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych1, nie milkną dyskusje na temat plusów i minusów tego projektu. I słusznie, ponieważ jest to pierwsza od lat próba podjęcia działań w celu usprawnienia systemu świadczenia usług społecznych.

Nie budzi chyba wątpliwości fakt, że pomoc społeczna doszła do takiego etapu, że bez konstruktywnych zmian w jej funkcjonowaniu okazać się może, iż stanie się ona niewydolna, a na pewno nie będzie w stanie realizować wszystkich nałożonych na nią zadań.
Już teraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej realizują zadania wynikające z ponad dwudziestu ustaw – od ustawy o pomocy społecznej zaczynając, a na Prawie ochrony środowiska kończąc. Sporo zadań z samej ustawy o pomocy społecznej polega w znacznej mierze na wyręczaniu niewydolnych systemów oświaty czy zdrowia (np. zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych czy dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi – vide: § 2 pkt 3 i 5 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych). Nic więc dziwnego, że od lat głównym zastrzeżeniem organów kontroli i nadzoru kierowanym w stronę OPS-ów jest brak udokumentowanej pracy socjalnej. Kiedy? – pytamy, bo pracownicy socjalni są coraz bardziej absorbowani obowiązkami paradoksalnie niezwiązanymi z najważniejszą dla ich pracy ustawą.
Pracowników socjalnych – również w OPS-ach – nie przybywa. Nie oznacza to, że osób spełniających kwalifikacje ustawowe na rynku pracy nie ma – są, ale nie w pomocy społecznej, a raczej nie w publicznych jednostkach pomocy społecznej. W znanych nam placówkach pracownicy wprost stwierdzają, że gdyby zatrudnili się w supermarkecie jako kasjerzy zarobiliby więcej, a odpowiedzialności mieliby o wiele mniej. A to przecież ludzie o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach społecznych. Z zamieszczonych na stronie internetowej MRPiPS informacji, po przeprowadzonych w lipcu 2018 r. badaniach, wynika, że przeciętne wynagrodzenie w OPS-ach wynosiło 2635,35 zł brutto, a w PCPR-ach – 2601,56 zł brutto (to niewiele ponad 1900 zł na rękę, a tak naprawdę niewiele ponad minimalne wynagrodzenie). Mało tego, badanie to pokazało, że w dalszym ciągu są gminy, które stosują praktykę wliczania dodatku za pracę w terenie (250 zł) do wynagrodzenia zasadniczego2. Nie jest to wynagrodzenie zachęcające do pracy w zawodzie, który z uwagi na zapotrzebowanie starzejącego się społeczeństwa będzie ciągle potrzebny.
Dlatego każdy przejaw dostrzeganego problemu i każdą próbę usprawnienia w tej sferze należy odczytywać pozytywnie.  

POLECAMY

Ważne

Potrzebę wprowadzenia odpłatności za oferowane przez samorząd usługi wykazywałyśmy już niejednokrotnie. Stoimy jednak na stanowisku, że uprawnienia do określenia zasad odpłatności za usługi społeczne oraz ulg, rada gminy czy powiatu mogłaby uzyskać bez konieczności tworzenia następnego w sferze społecznej programu.

To był taki dobry pomysł…

Zaproponowane w prezydenckim projekcie rozwiązania są dla nas przykładem, jak bardzo dobra idea, stojąca u podstaw jego stworzenia, rozeszła się z jego zapisami. 
Ideą było stworzenie nowych standardów usług, umożliwienie kompleksowego ich zorganizowania, zapewnienie ich większej dostępności – zwłaszcza...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy