Emerytury matczyne

Prawo pod lupą

31 stycznia 2019 r. uchwalona została ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r., poz. 303). Zgodnie z założeniem projektodawcy, ustawa ma na celu uhonorowanie i docenienie okresu wychowywania dzieci. Regulacja określi warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (tzw. emerytura matczyna). Podstawowym celem regulacji jest zapewnienie środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci w rodzinach wielodzietnych.

Kto jest osobą uprawnioną do pobierania tego świadczenia? Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 
ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, świadczenie może być przyznane:

POLECAMY

  • matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
  • ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Świadczenie może być także przyznane osobom, o których mowa wyżej, zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającym po ukończeniu 16. roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 10 lat, jeżeli są:

  • obywatelami Rzeczypospolitej Polsk...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy