Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem psychologa , Otwarty dostęp

19 kwietnia 2019

NR 63 (Kwiecień 2019)

Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą

0 4412

Istnieje wiele metod pomocy dzieciom w trudnych dla nich chwilach. Jedną z nich jest terapia sztuką, wykorzystywana w wielu podejściach terapeutycznych.

Jej elementy wprowadza się do psychoanalizy, podejścia ericksonowskiego, humanistyczno-egzystencjalnego, poznawczo-behawioralnego, a także w terapii grupowej, zajęciowej, w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i wielu innych indywidualnych i grupowych formach pomocy. 

Terapia sztuką ma potężną moc terapeutyczną i jest cenną metodą uzupełniającą terapię dzieci i młodzieży z depresją czy po przeżyciach traumatycznych. Jest formą uznaną i wykorzystywaną w pracy z szeregiem różnych dysfunkcji i trudności, także na drodze rozwoju osobistego, a także metodą wspomagającą walkę z chorobą nowotworową. Pozwala oswajać lęki, redukować stres, odbudowywać poczucie własnej wartości.

Ta forma aktywności łączona jest z różnymi innymi formami terapii zajęciowej i zalecana osobom zdrowym jako element odprężający oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi czy z niepełnosprawnością. Arteterapia nazywana jest również terapią przez sztukę bądź terapią artystyczną. Słowo arteterapia lub też artterapia pochodzi z łaciny (łac. ars – sztuka) i dosłownie oznacza leczenie przez sztukę.

Ekspresja poprzez sztukę jest przydatna, by zmniejszać napięcie psychiczne oraz przyglądać się z dystansu pojawiającym się przeżyciom i doznaniom, które dotyczą świadomych i nieświadomych konfliktów wewnętrznych pojawiających się w psychice. Można powiedzieć, że sztuka jest elementem pozwalającym na ich obiektywizację, użytecznym wtedy, gdy trudno jest nazwać coś dosłownie. O uzdrawiającej sile sztuki pisał już Arystoteles, nadając jej znaczenie katharsis. Pod koniec XIX wieku europejscy lekarze psychiatrzy zaczęli publikować pierwsze pisma dotyczące wpływu sztuki na leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, a do słownika psychologicznego hasło arteterapia wprowadzono po II wojnie światowej, kiedy prężnie zaczęła rozwijać się rehabilitacja medyczna. Artyści zaczęli zgłaszać się do szpitali psychiatrycznych i przeciwgruźliczych, a także sanatoriów, by swoimi umiejętnościami wspomagać rehabilitację pacjentów. Początkowo byli nazywani konsultantami. W ten sposób zaczęła powstawać nowa procedura terapeutyczna, polegająca na tworzeniu przez chorych różnych form wyrazu artystycznego, które następnie analizowano i interpretowano pod kątem ich znaczeń.

Arteterapia jest aktywnym działaniem pobudzającym kreatywność. Inne jej nazwy to: terapia kreatywna, artepsychoterapia czy terapia poprzez twórczość. Jeszcze inną definicję podaje Aleksander Grzybek (artysta plastyk zajmujący się arteterapią od przeszło trzydziestu lat). Pisze, że arteterapia to: [...] układ poglądów i czynności ukierunkowanych na podnoszenie poziomu jakości życia ludzi przy pomocy szeroko rozumianych dzieł sztuki i uprawiania sztuki. 

Działania artystyczne są bardzo popularne w edukacji oraz profilaktyce. Część możliwości działań artystycznych uznaje się za formę terapii sztuką, jednak nie zawsze. Czymś innym są zajęcia plastyczne podczas lekcji w szkole, na kółku rozwijania zainteresowań czy podczas warsztatu rozwojowego, a czymś zupełnie odmi...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy