Zarządzanie kryzysowe w OPS a bezpieczeństwo pracowników

Kierownik ops

Pracownicy socjalni, asystenci rodziny, opiekunki, ale także i kierownicy jednostek często spotykają się z klientem roszczeniowym, agresywnym czy z zaburzeniami psychicznymi. Umiejętność radzenia sobie z takimi sytuacjami kryzysowymi to duża sztuka. Jednak większą sztuką jest zapewnić pracownikom bezpieczeństwo w każdej takiej sytuacji.

Zarządzanie jednostką organizacyjną jest procesem trudnym i wymagającym ciągłej uwagi. Zarządzanie jednostką w sytuacjach kryzysowych znacznie podwyższa próg trudności. 

Odpowiedź na pytanie „czym jest zarządzanie?” wcale nie jest taka łatwa. Należy pamiętać, że aż do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było jako działanie kierownicze, obejmujące następujące sekwencje działań: planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie oraz (o czym naprawdę warto przypominać) kontrolowanie. Obecnie częściej definiuje się zarządzanie jako ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów. W definicji tej zwracamy uwagę na to, że zarządzanie odbywa się poprzez decyzje, które mają doprowadzić do osiągnięcia określonych celów. 

Z kolei kryzys jest zjawiskiem szczególnym, występującym w ramach ogólnego, czasami bardzo długiego procesu zmian występujących wokół nas. Oznacza działanie pod presją czasu, charakteryzuje się takimi cechami, jak: nagłość, urazowość i subiektywne konsekwencje urazu w postaci przeżyć negatywnych. Należy pamiętać, że kryzysu nie da się wyeliminować. Możemy jednak ograniczać sytuacje wywołujące kryzys oraz minimalizować skutki. Ograniczenie takie jest możliwe wtedy, gdy prawidłowo przebiega proces zarządzania.

Zarządzanie kryzysowe natomiast to działalność organów administracji publicznej, będąca elementem kierowania bezpieczeństwem, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. W tej definicji najbardziej istotnym jest – z punktu widzenia naszych rozważań – to, że zarządzanie kryzysowe opiera się na zaplanowaniu działań, przejmowaniu kontroli oraz niwelowaniu negatywnych skutków kryzysu. 
Ten przegląd pojęć jest niezbędny, by uniknąć wątpliwości, czy zarządzanie kryzysowe dotyczy działań skierowanych do klientów, czy do pracowników. Na pewno dotyczy obydwu obszarów. W naszym artykule zajmiemy się tymi, które dotyczą kadry pomocy społecznej i mają na celu ograniczenie skutków niektórych...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy