Rola projektu socjalnego w procesie zmiany

Prawo pod lupą

Choć projekt socjalny jest podstawowym narzędziem pracownika socjalnego, to nadal jego potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Dlaczego tak się nie dzieje? Dlaczego w pracy socjalnej projekty funkcjonują bardzo sporadycznie?

Pewnie każdy z Państwa ma na te pytania swoją odpowiedź. Dla przypomnienia: pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości1. 

POLECAMY

Funkcje 

Ważnym jest, aby na początku zwrócić uwagę, jaka jest rola pracy socjalnej. Wyjaśnijmy, że praca socjalna jest przede wszystkim zorganizowanym procesem zmiany dotyczącej obszaru relacji między jednostką i jej środowiskiem. Pracownicy socjalni, działając jako agenci zmiany społecznej, będący „nosicielami zmian”, są zatem zarządzającymi procesem zmiany. Mają do wypełnienia jedną lub więcej spośród następujących funkcji:

  • pomaganie ludziom w podnoszeniu lub bardziej efektywnym wykorzystywaniu ich zdolności radzenia sobie i rozwiązywania problemów; 
  • ustanawianie pierwotnych ogniw łączących ludzi z systemami zasobów;
  • poprawianie interakcji oraz modyfikowanie i budowanie nowych relacji między ludźmi i społecznymi systemami zasobów;
  • wnoszenie własnego wkładu w rozwój i modyfikowanie polityki społecznej; 
  • udzielanie pomocy materialnej i usługowej; 
  • służenie w roli agend kontroli społecznej (wobec osób przejawiających zachowania niezgodne z prawem i normami społecznymi).

Pracownicy socjalni sami nie przeprowadzają zmian, ale powinni zadbać o to, aby zostały one przeprowadzone. Zmiany tworzą klienci, odbiorcy wsparcia – ale tylko wtedy, gdy są do tego dobrze przygotowani i zmotywowani. Rolą pracownika socjalnego jest wspomagani...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy