Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

22 maja 2019

NR 64 (Maj 2019)

Pozew kierownika OPS (PCPR) o alimenty na rzecz obywateli

0 75

Kiedy i w jakim trybie kierownik ośrodka pomocy społecznej bądź kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie może pozwać obywatela o alimenty?

Zgodnie z przepisem art. 110 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), kierownik ośrodka pomocy społecznej (na podstawie art. 112 ust. 3 ustawy – także kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie) może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. 

Punktem wyjścia do rozważań nad możliwością uzyskania alimentów od zobowiązanych do alimentacji jest przepis art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obejmuje przede wszystkim koszty związane z zapewnieniem utrzymania i jest konsekwencją więzów, jakie łączą członków rodziny, a szerzej – obowiązku pomocy, jaką powinny sobie świadczyć osoby pozostające w stosunku bliskiego pokrewieństwa. W stosunkach między rodzicami a dziećmi (w szczególności niepełnoletnimi) obowiązek ten stanowi jeden z prawnych wyrazów zasady dobra dziecka. W stosunkach natomiast między innymi uprawnionymi jest wyrazem humanizmu nakazującego niesienie pomocy ludziom nieporadnym i ludziom starym (patrz: „Zalecenia kierunkowe w sprawie wzmożenia ochrony rodziny”, pkt XII – przyjęte Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1976 r., sygn. akt: III CZP 46/75).

Kolejność osób zobowiązanych do alimentacji

W przypadku podjęcia przez kierownika OPS (PCPR) decyzji o wytoczeniu powództwa na rzecz osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej – zagadnieniem wstępnym, z którym musi się on zmierzyć, jest ustalenie do kogo, w szczególności zaś w jakiej kolejności, kierować takie powództwo. W tym miejscu należy wskazać na przepisy art. 129 Kodeksu – regulującego właśnie kolejność osób zobowiązanych do alimentacji. Zgodnie z § 1 ww. przepisu, obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem;...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy