Dział: Zdaniem psychologa

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Dziecko z ASD jako uczestnik procesu integracji

Placówki integracyjne są jedną z form kształcenia, z której korzysta wielu uczniów z niepełnosprawnością, w tym z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Często posłanie dziecka z autyzmem „do integracji” jest nadrzędnym celem jego rodziców, ponieważ ten typ edukacji bywa postrzegany jako mniej stygmatyzujący. Warto jednak zwrócić uwagę na gotowość ucznia do podjęcia edukacji w grupie integracyjnej. Jakie trudności mogą wynikać z braku przygotowania dziecka z autyzmem do integracji? Jakich kompetencji dziecko potrzebuje oraz za pomocą jakich technik można te kompetencje rozwinąć?

Czytaj więcej

Praca ze zmianą

Zmiana jest jednym z elementów procesu, który ma przynieść klientowi pomocy społecznej określone korzyści. Jak wdrażać klienta i prowadzić przez proces zmiany, jak radzić sobie z oporem przed zmianą?

Czytaj więcej

Znaczenie motywacji w procesie terapeutycznym osób z niepełnosprawnością intelektualną

Kluczowym elementem, jaki należy wziąć pod uwagę podczas nauki nowych umiejętności, jest motywacja podopiecznych. Wykorzystanie motywacji zewnętrznej często bywa niezbędne na początku terapii. Jak zmotywować uczniów i sprawić, żeby nagrody były skuteczne?

Czytaj więcej

Praca psychoterapeutyczna z ofiarą wykorzystania seksualnego w dzieciństwie

Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na prawidłowy rozwój dziecka są miłość, troska i wrażliwość na jego potrzeby. Dzieci, aby wzrastać i się rozwijać, muszą czuć się bezpieczne i kochane. Wydaje się to oczywistością. W dzisiejszych nurtach wychowania mówi się dużo o rodzicielstwie bliskości. Wielu rodziców rozumie, że mały człowiek potrzebuje przede wszystkim dobrych i bezpiecznych relacji społecznych, które dadzą mu poczucie bezpieczeństwa. Dlatego tak niezwykle trudne są sytuacje, w których dziecko jest krzywdzone.

Czytaj więcej

Uzależnienie od alkoholu u kobiet – specyfika pracy terapeutycznej

Alkohol wpisany jest w polską kulturę od zawsze. Jednak to, co kiedyś uchodziło za typowo męską przypadłość, zaczęło dotyczyć coraz większej liczby kobiet, a nawet dziewczynek w okresie dorastania. Dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jasno wskazują, że we współczesnej Polsce, szczególnie w dużych miastach, wśród kobiet o średnim i wysokim statusie materialnym problem alkoholowy narasta.

Czytaj więcej

Izolacja i samotność w czasie pandemii– jak wspierać osoby starsze, odizolowane w czasach pandemii od społeczeństwa i rodziny?

Warto zwrócić uwagę, że w obecnej sytuacji światowej, w trakcie trwania pandemii COVID-19, samotność nabiera nowego znaczenia, w szczególności zaś samotność osób starszych. Na świecie wraz z pandemią koronawirusa pojawiła się, być może mniej widowiskowo i jawnie, druga, równie śmiertelna pandemia – pandemia samotności.

Czytaj więcej

Wywiad z ofiarą przemocy

Jak rozmawiać, aby zebrać informacje i udzielić pomocy? Z jakimi problemami mierzy się ofiara przemocy?

Czytaj więcej

Wsparcie psychologiczne dla rodzin zastępczych

Opieka nad dzieckiem (osobą małoletnią) może przybierać różne formy. Jedną z nich jest rodzina zastępcza. To forma opieki nad dzieckiem małoletnim, którego rodzice biologiczni z różnych powodów nie mają możliwości realizowania obowiązku opieki i troski nad dzieckiem.

Czytaj więcej

Borderline cz. I

Zaburzenie osobowości pod nazwą borderline jeszcze do niedawna było rzadko rozpoznawalne wśród pacjentów. Obecnie mówi się, że jest ono zaburzeniem osobowości naszych czasów. Jeszcze trzy dekady temu podobnego określenia używano dla opisu zaburzeń narcystycznych. Współcześnie zarówno wśród klinicystów, jak i terapeutów wzmogło się zainteresowanie borderline, co sprawia, że jest ono nader często rozpoznawane u osób borykających się z innymi zaburzeniami psychicznymi, które jednocześnie przejawiają objawy chwiejności emocjonalnej.

Czytaj więcej

Dziecko w rodzinie przemocowej

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to niezmiennie jedno z największych wyzwań, przed którym stoją pracownicy socjalni. Mimo narzędzi prawnych, wsparcia psychologicznego i multidyscyplinarnej współpracy służb pomocowych wyprowadzenie rodziny kryzysu przemocy jest procesem trudnym i długotrwałym. Szczególnie jeśli świadkiem lub ofiarą przemocy jest dziecko.

Czytaj więcej

Osobowość antyspołeczna cz. II

Obserwatorzy i członkowie rodzin osób antyspołecznych, również lekarze i badacze, od dawna wspominali o pewnych charakterystycznych cechach temperamentnych u tych osób, u których rozpoznać można typ osobowości zwany antyspołecznym. 

Czytaj więcej

Osobowość antyspołeczna cz. I

Historia  rodzaju ludzkiego stanowi zapis niezwykłego okrucieństwa i destrukcyjności. Na przestrzeni czasu widać, że przekracza wszystko, co myślimy na swój temat. Czy możemy przyjąć, że człowiek wyposażony jest w jakiś specyficzny genom destrukcyjności? Co sprawia, że niektóre osoby zachowują się w sposób niepodlegający żadnym ograniczeniom społecznym? Tym, jakie są tego przyczyny i konsekwencje będziemy zajmować się w dwóch najbliższych artykułach.

Czytaj więcej