Dział: Zdaniem psychologa

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zaburzenia emocjonalne u kobiet w ciąży a psychoterapia - Charakterystyka problematyki psychologii ciąży ze wskazaniem zadań dla terapeuty pracującego z ciężarną

Jakie zaburzenia emocjonalne są charakterystyczne dla kobiet w ciąży i występują najczęściej? W poniższym artykule przedstawię problemy i wyzwania, przed jakimi staje kobieta spodziewająca się dziecka, ale również pracujący z nią specjalista. Artykuł ten wsparty będzie analizą przypadku kobiety, która zgłosiła się na terapię, będąc w ciąży. W artykule będę się opierała na założeniach psychoterapii psychoanalitycznej.

Czytaj więcej

Uzależnienie od leków uspokajających i nasennych oraz możliwe skutki w postaci zaburzeń nastroju lub zaburzeń snu

Uzależnienie definiuje się jako zaburzenie zdrowia polegające na psychicznej i/lub fizycznej zależności od zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej lub wykonywania określonej czynności (uzależnienia behawioralne). Przymus przyjmowania substancji lub wykonywania czynności może mieć charakter okresowy lub stały i służy uzyskaniu efektów działania substancji albo wykonywania czynności, lub też uniknięciu przykrych objawów jej braku (objawów abstynencyjnych, objawów odstawiennych).

Czytaj więcej

Związek z osobą chorą na depresję

Związek z osobą chorą na depresję nie jest łatwy. Zaburzenia psychiczne jednego z partnerów mogą niekorzystnie odbić się na relacjach nawet silnego i długoletniego związku. To trudne zarówno dla osoby borykającej się z depresją, jak i jej bliskich. Przede wszystkim należy uświadomić sobie, że depresja to nie chwilowy spadek energii i gorszy nastrój. To podstępna choroba, która utrudnia komunikację i wpływa na więzi z bliskimi.

Czytaj więcej

Depresja psychotyczna – rozpoznanie i sposoby prowadzenia terapii

Depresja psychotyczna, określana także jako silne epizody depresji z objawami psychotycznymi, charakteryzuje się występowaniem silnych zaburzeń depresyjnych połączonych z psychozą charakteryzującą się m.in. halucynacjami i urojeniami. Zaburzenie to jest jednym z rodzajów depresji.

Czytaj więcej

„Nieprzywiązywalni” – bojaźliwy styl przywiązania u osób z narcyzmem nadwrażliwym

Dzieciństwo jest skarbnicą psychologicznych darów dla psychiki człowieka. W bezpiecznej więzi z matką dziecko może prawidłowo wzrastać emocjonalnie i psychologicznie, nabierać zdolności kochania i bycia kochanym, stopniowo stawać się sobą. Jednak więzi z najbliższymi mogą też być przestrzenią traum relacyjnych, które obciążają psychikę i kierują w stronę zaburzeń rozwojowych.

Czytaj więcej

Pomoc psychologiczna osobie stosującej przemoc. Wykorzystanie elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Przemoc jest zjawiskiem cyklicznym, zatacza koło. Jeśli osoba doświadczająca przemocy oraz osoba ją stosująca nie uświadomią sobie dynamiki własnych trudności oraz dynamiki samej relacji, która ich łączy, odtwarzają ten cykl.

Czytaj więcej

Najtrudniej jest tym, którzy pozostają – wsparcie psychologiczne w żałobie

Wśród wielu strat, jakich doświadczamy w ciągu życia, śmierć bliskiej osoby jest często jedną z najtrudniejszych. Z jednej strony przez swoją powszechność wydaje się oswojona i doskonale zrozumiana, z drugiej zaś osoby przeżywające żałobę wciąż nie zawsze czują się odpowiednio wsparte, potraktowane czy rozumiane.

Czytaj więcej

Wpływ nadmiernego korzystania z telefonu na zaburzenia snu

Coraz bardziej powszechna jest wśród społeczeństwa świadomość dotycząca szkodliwości nadużywania elektroniki, a także wiedza o negatywnym wpływie niebieskiego światła na zdrowie. Nadal jednak niewiele wiadomo o ich realnym oddziaływaniu na zaburzenia snu. Czy nadmierne korzystanie z telefonu lub tabletu, szczególnie przez dzieci i młodzież, ma długoterminowe konsekwencje dla jakości snu?

Czytaj więcej

Wybrane techniki pracy z młodzieżą z problemem narkotykowym w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach

Według podstawowych założeń TSR najmniejsza zmiana może być początkiem większej, a jednym z najważniejszych aspektów jest praca z zasobami i mocnymi stronami klientów zgłaszających się po pomoc do gabinetu psychoterapeuty.

Czytaj więcej

Mój wymyślony przyjaciel. Myślenie magiczne u dzieci a rola psychologa

Myślenie magiczne to przekonanie i wiara w to, że myśli, życzenia i pragnienia mogą wpływać na zewnętrzny świat. Koncept ten zakłada wizualizację lub wiarę w istnienie kogoś lub czegoś, co nie istnieje. Jest to zjawisko powszechnie występujące u małych dzieci.

Czytaj więcej

Rodzinne tajemnice. Diagnoza i terapia współuzależnienia

Problematyka współuzależnienia stanowi przedmiot zainteresowań wielu badaczy. Mimo licznych prób zdefiniowania tego zjawiska oraz jego genezy dotychczas nie udało się ustalić wspólnego stanowiska. Współuzależnienie najczęściej jest opisywane w odniesieniu do trzech różnych kategorii, które jednocześnie stanowią próbę jego definicji. Pierwsza kategoria określa je jako chorobę, w której podłoże, analogicznie jak w przypadku uzależnienia, stanowi podstawowy proces nałogowy. Ujęcie drugie opisuje ten problem w kontekście zaburzenia osobowości. Z kolei ujęcie trzecie zyskuje w ostatnich latach największe grono zwolenników. Zgodnie z tym podejściem współuzależnienie stanowi swoistą reakcję na trudną i stresującą sytuację wynikającą z funkcjonowania w bliskiej i jednocześnie toksycznej relacji z osobą uzależnioną. Jak potwierdzają jedne z najnowszych badań (Klimczak 2019), jego korzenie sięgają bolesnych doświadczeń z okresu dzieciństwa, za sprawą których wykształcone w tamtym okresie strategie radzenia sobie z trudną sytuacją rodzinną zostają niejako odtwarzane w dorosłości w relacji z osobą uzależnioną.

Czytaj więcej