Dział: Otwarty dostęp

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wsparcie cudzoziemca w szczególnych okolicznościach

Działania wojenne wszczęte przez rosyjski reżim na terytorium Ukrainy, prowadzone z pogwałceniem wszelkich konwencji międzynarodowych oraz bez uzasadnionej przyczyny, wzbudziły w nas wszystkich szok i niedowierzanie, a także obawę przed naruszeniem integralności terytorium Polski. Jednak nasze odczucia bledną wobec tego, co przeżywają osoby zamieszkałe w Ukrainie i te, które uciekają za granicę przed wojną.

Czytaj więcej

W jaki sposób automatyzacja procesów może usprawnić pracę pracowników instytucji publicznych?

Automatyzacja procesów biurowych to zjawisko, z którym mamy do czynienia coraz częściej, również w urzędach, i szerzej – w administracji publicznej. W jaki sposób systemy informatyczne mogą wesprzeć pracowników tych instytucji?

Czytaj więcej

Kobieta w niewoli miłości. Tożsamość ofiary przemocy domowej

Stawanie się ofiarą przemocy w rodzinie stanowi długofalowy proces. Wymaga on przeformułowania życiowego planu minimum i przystosowania się do zastanej rzeczywistości. Nikt natychmiast nie rezygnuje z marzeń, tym bardziej nie godzi się na ciągłe awantury i powstałe w ich wyniku obrażenia.

Czytaj więcej

Ustawa o doręczeniach elektronicznych a jednostki organizacyjne pomocy społecznej

Uchwalona w dniu 18 listopada 2020 r. ustawa o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z późn. zm.) określa zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej, zasady i warunki świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej oraz zasady wykorzystywania kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi.

Czytaj więcej

Koncepcja samoregulacji w pracy z klientem

Praca z klientami przynosi ze sobą różnego rodzaju stresujące doświadczenia. Dodatkowo to, czego doświadczyły i/lub doświadczają osoby wspierane przez pracowników pomocy społecznej można również skategoryzować jako stres, najczęściej rozumiany jako negatywny stres: „dystress”. Koncepcja samoregulacji może stanowić wsparcie dla pracowników pomocy społecznej w procesie pomagania osobom doświadczającym różnego rodzaju kryzysów.

Czytaj więcej

Wsparcie osoby uzależnionej od alkoholu

Uzależnienie wydaje się być jednym z tych zaburzeń, które wzbudzają bardzo wiele dyskusji, a nawet kontrowersji. Jest to bowiem jedna z nielicznych chorób, o których wiele osób mówi między innymi: „ma to na własne życzenie”, „gdyby inaczej się zachowywał, to byłby zdrowy”, „zasłużyła na to”, a nawet – „to wcale nie jest choroba”. Z jakichś przyczyn, które poruszone szerzej zostaną poniżej, opinie dotyczące uzależnień są skrajnie odmienne od tych dotyczących innych chorób – relatywnie rzadko usłyszeć można obwinianie kogoś za chorowanie na cukrzycę czy też, pozostając w obszarze zaburzeń chorób psychicznych, depresję czy chorobę afektywną dwubiegunową.

Czytaj więcej

Praca z osobą nastoletnią

Praca z osobą, która znajduje się w okresie adolescencji i przejawia zachowania ryzykowne, może być zarówno bardzo wymagająca i dostarczająca wielu wyzwań, jak i nieść wiele satysfakcji.

Czytaj więcej

Jakie prawa ma ofiara przemocy domowej?

Przemoc domowa stanowi powszechny problem, który dotyka bardzo wiele rodzin w Polsce. Z uwagi na skalę problemu ustawodawca wyposażył osoby pokrzywdzone w narzędzia, które mają zapobiegać przemocy domowej i umożliwić pokrzywdzonym uwolnienie się od sprawców przestępstw.

Czytaj więcej

Praktyczne uwagi do oceny okresowej pracownika socjalnego

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która weszła w życie 30 maja 2021 r., przyniosła długo oczekiwane przez pracowników socjalnych zmiany w zakresie ich uprawnień do awansu zawodowego. W nowych regulacjach przyjęto zasadę, że podstawą do uzyskania kolejnego stopnia awansu będzie – poza posiadaniem odpowiednich kwalifikacji – uzyskanie dwóch pozytywnych ocen okresowych. Pierwsza ocena pracowników socjalnych winna nastąpić w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. do 30 listopada 2021 r.

Czytaj więcej

Komisja rewizyjna rady gminy w OPS

Warto pochylić się nad problematyką związaną z rolą komisji rewizyjnej rady gminy w OPS i sprawdzić, jakich danych może ona żądać, a czego nie wolno jej udostępnić (akta osób korzystających z pomocy, wynagrodzenia pracowników, akta osobowe).

Czytaj więcej