Dział: Otwarty dostęp

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Procedura kierowania do domu pomocy społecznej na wniosek osoby oraz bez jej zgody

Postępowanie o umieszczenie w domu pomocy społecznej odbywa się zasadniczo w dwóch trybach. Pierwszy z nich, na wniosek osoby zainteresowanej (zwany też dobrowolnym, tj. za jej wyraźną zgodą), uregulowany został w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. Drugi, na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego (zwany też przymusowym, albowiem umieszczenie odbywa się bez zgody osoby umieszczanej), w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 z późn. zm.).

Czytaj więcej

Walka rodziców o dziecko a rola pracownika socjalnego. Jak wesprzeć rodzinę?

Pracownik socjalny w swojej pracy może stanąć w obliczu sytuacji konfliktu rodziców, który skończył się decyzją o rozstaniu i „walce o dziecko”. Co to oznacza?

Czytaj więcej

Wstrzymanie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej – przesłanki i postępowanie

Uprawnienie organu do wstrzymania wypłaty świadczeń z pomocy społecznej przewidziane zostało w ustawie o pomocy społecznej w kilku przypadkach, ściśle wskazanych w treści poszczególnych przepisów. Praktyka pokazuje jednak, że czasem jest ono nadużywane w okolicznościach, w których nie powinno mieć zastosowania. Problematyczne bywa także zastosowanie właściwego trybu postępowania w takich sprawach.

Czytaj więcej

Diagnoza i profilaktyka samouszkodzeń wśród młodzieży

Coraz więcej nastolatków nie potrafi poradzić sobie z codziennymi problemami, narastającym psychicznym napięciem, samotnością czy odrzuceniem. W takich chwilach pojawia się bardzo silna potrzeba rozładowania napięcia poprzez uszkodzenie ciała.

Czytaj więcej

Przemoc wobec seniorów

Zapobieganie przemocy wobec osób starszych wymaga zaangażowania wielu środowisk społecznych. Rola pracownika socjalnego, jako osoby poruszającej się w środowiskach społecznych, jest więc kluczowa.

Czytaj więcej

Nie wylać dziecka z kąpielą, czyli jak przygotować się do utworzenia centrum usług społecznych

Powstanie w gminach centr realizujących usługi społeczne zdaje się być procesem powszechnie oczekiwanym i przez wielu wypatrywanym. Jak jednak podejść do tworzenia centrum usług społecznych, by być pewnym, że proces jego powstawania przebiega prawidłowo?

Czytaj więcej

Co czeka OPS-y po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej?

Omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. to temat, którego waga wymaga poświęcenia mu osobnego artykułu.

Czytaj więcej

XX Ogólnopolski Festiwal Artystyczny „Bez Barier" – Święta Góra 2019

Oskar Ozi Wasilewski z Łodzi (łódzkie), Ewa Günther z Kościana (wielkopolskie) oraz Norbert Krzyżaniak z Brzezia (wielkopolskie) zostali zwycięzcami XX Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Bez Barier" – Święta Góra 2019 w Piaskach k. Gostynia, odbywającego się pod patronatem Starosty Gostyńskiego.

Czytaj więcej

Zaburzenia posttraumatyczne u dziecka krzywdzonego – objawy i podstawowe warunki wsparcia dziecka w środowisku zastępczym. Cz. I

U dzieci skrajnie zaniedbanych i/lub doznających powtarzających się aktów przemocy od podstawowego opiekuna, zwłaszcza matki, często zmieniających środowisko życia, obserwuje się tzw. posttraumatyczne zaburzenia rozwojowe1. U dziecka narażonego w tzw. krytycznych okresach rozwoju na odrzucenie i poważne zaniedbania lub na nadużycia ze strony rodzica tworzy się nieprawidłowy model równowagi i dotyczy on wszystkich funkcji.

Czytaj więcej

Pomoc społeczna a pozbawienie wolności lub tymczasowe aresztowanie

Osoby osadzone w zakładach karnych oraz tymczasowo aresztowane z mocy przepisów art. 13 ustawy o pomocy społecznej tracą prawo do objęcia pomocą społeczną. Placówki, w których są umieszczone, zapewniają im bowiem utrzymanie na koszt państwa, zatem w tym zakresie nie znajdują się one w sytuacji uniemożliwiającej zaspokojenie niezbędnych potrzeb, która jest warunkiem koniecznym do otrzymania pomocy po myśli przepisów art. 2 ust. 1 i 3 ust. 1 tej ustawy.

Czytaj więcej

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) a dochód w pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych oraz pokrewnych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1872), rokrocznie podmioty wymienione w tej ustawie otrzymują tzw. trzynastkę. Warto omówić skutki jej uzyskania w kontekście przepisów o ustalaniu dochodu dla celów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i pokrewnych.

Czytaj więcej