Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem psychologa , Otwarty dostęp

25 lutego 2020

NR 71 (Luty 2020)

Walka rodziców o dziecko a rola pracownika socjalnego. Jak wesprzeć rodzinę?

0 974

Pracownik socjalny w swojej pracy może stanąć w obliczu sytuacji konfliktu rodziców, który skończył się decyzją o rozstaniu i „walce o dziecko”. Co to oznacza?

Oznacza to trudną, ciężką, bywa, że pełną cierpienia sytuację, w której rodzice mogą „grać” dzieckiem, atakować siebie nawzajem i wikłać dziecko w sprawy, w których nie powinno uczestniczyć. Rozstanie rodziców to kryzys rodziny, który nierzadko nakłada się na kryzys rozwojowy dziecka i to dodatkowo intensyfikuje trudności w tego typu sytuacji.
Dziecko jest w tych okolicznościach jednostką najsłabszą, która powinna otrzymać wsparcie.

POLECAMY

Kogo wspierać?

W sytuacji konfliktu rodziców, w którym prowadzą walkę o kontakt z dzieckiem i jego rodzaj, oczywistym staje się to, że należy udzielać pomocy dziecku. Dziecko znajduje się w bardzo trudnej sytuacji emocjonalnej. Jednocześnie należy brać pod uwagę fakt oddziaływania rodziców na siebie nawzajem i tym samym na dziecko. Należy więc wspierać wszystkich, którzy tego chcą.
Aby pomagać dziecku, należy pomagać jego rodzicom, ponieważ to oni oddziaływają na dziecko w pierwszej kolejności. Szczególnie kiedy dziecko ma dopiero kilka lat. Dzieci w wieku kilkunastu lat mogą korzystać ze wsparcia dalszej rodziny, czy grupy rówieśniczej, jednak siła konfliktu rodziców może być bardzo silna.

Ważne

Pułapką może być myślenie, że należy zajmować się tylko dzieckiem, bo ono ma bardzo ograniczone zdolności radzenia sobie z trudną sytuacją. Największe oddziaływanie na dziecko mają jego rodzice i to im należy udzielać odpowiedniego wsparcia w tego typu sytuacji.

Warunki odpowiedniej1 pomocy w sytuacji konfliktu rodziców i „walki” o dziecko mają być:

  • wielowymiarowe – obejmujące różne obszary funkcjonowania osób objętych pomocą: życie psychiczne dziecka i jego rodziców, stan somatyczny, relacje, edukację, samorozwój, sytuacja materialna, możliwość zabawy (u dziecka szczególnie), obszar duchowy itp.
  • interdyscyplinarne – co wynika z powyższego: angażujący różnego rodzaju profesjonalistów: oprócz pracowników socjalnych – pedagogów, psychologów, lekarzy różnych specjalności, instruktorów, duchownych itp.
  • systemowe – łączące różne pola oddziaływania, rodzaje środowisk, które mają wpływ na dziecko i jego rodzinę oraz aktywizujące je w tym samym czasie, by wielospecjalistyczna i wielowymiarowa pomoc udzielana była sprawnie, w sposób skuteczny.
  • ekologiczne – zarówno w odniesieniu do systemu samego dziecka, jak i do szerszego systemu – rodzinnego i społecznego – formy pomocy muszą uwzględniać skutki dla wielu pól pośrednio, blisko, a także i w dystansie związanych z życiem dziecka i jego rodziców – by czyjeś dobro nie zostało uzyskane szkodą, stratą, bądź krzywdą kogoś innego.
  • długoterminowe – rozłożone w czasie i trwające tak długo, jak pomoc jest konieczna. Sytuacja konfliktu rodziców i ich destrukcyjnych sposobów na pozyskanie praw do opieki nad dzieckiem jest procesem długim i nierzadko bardzo trudnym, niosącym duże koszty emocjonalne (i nie tylko) dla wszystkich osób w to zaangażowanych, dlatego też wsparcie powinno trwać wystarczająco długo, nawet po zakończeniu procesów prawnych, w efekcie których sytuacja prawna do opieki nad dzieckiem zostanie ostatecznie ustalona.

Kontakt z dzieckiem

Podczas rozmowy z dzieckiem pomocny może być uproszczony model kontaktu:
kontakt → rozpoznanie → wspieranie

  • Kontak...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy