Dołącz do czytelników
Brak wyników

Tematu numeru , Otwarty dostęp

25 lutego 2020

NR 71 (Luty 2020)

Wstrzymanie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej – przesłanki i postępowanie

0 2361

Uprawnienie organu do wstrzymania wypłaty świadczeń z pomocy społecznej przewidziane zostało w ustawie o pomocy społecznej w kilku przypadkach, ściśle wskazanych w treści poszczególnych przepisów. Praktyka pokazuje jednak, że czasem jest ono nadużywane w okolicznościach, w których nie powinno mieć zastosowania. Problematyczne bywa także zastosowanie właściwego trybu postępowania w takich sprawach.

Analiza przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) nie może budzić wątpliwości, że przyznanie jakichkolwiek świadczeń z pomocy społecznej wymaga zbadania nie tylko posiadanych środków i dochodów, ale również całokształtu warunków życia osób wnioskujących o taką pomoc. Szczególnie istotne jest zweryfikowanie, czy wnioskodawca istotnie wymaga wsparcia ze strony pomocy społecznej, ponieważ samodzielnie nie jest w stanie w żaden inny sposób przezwyciężyć trudności, w których się znajduje, czy też zwraca się o wsparcie z tej przyczyny, że ocenia pozyskanie środków z pomocy społecznej jako nie jedyne możliwe, ale najłatwiejsze rozwiązanie swojej sytuacji życiowej.
Istotą obowiązku współdziałania z pracownikiem socjalnym jest przede wszystkim to, aby pomoc trafiała do osób rzeczywiście jej potrzebujących, to jest niemających żadnej możliwości przezwyciężenia trudnej sytuacji samodzielnie. Stąd też ustawodawca zdecydował się ukształtować system pomocy w taki sposób, aby bierna czy roszczeniowa postawa podmiotów objętych pomocą społeczną mogła spowodować modyfikację w zakresie przyznanych świadczeń.
Jedną z takich regulacji jest wstrzymanie wypłaty przyznanych świadczeń. Pamiętać wszakże należy, że z regulacji tej można skorzystać tylko w ściśle określonych okolicznościach, wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej. Ustawa takie okoliczności wskazuje jedynie w czterech sytuacjach.

POLECAMY

Art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej

Zgodnie z tym przepisem, brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej prze...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy