Dział: Coaching w pracy socjalnej

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak radzić sobie z krytyką ze strony klientów i społeczeństwa

Jedną z ważniejszych potrzeb człowieka jest poczucie akceptacji i tego, że potrafimy spełnić oczekiwania innych, zwłaszcza osób, na których nam zależy i są nam bliskie emocjonalnie. To właśnie ocena innych jest dla nas bardzo ważna. Niemniej jednak także we własnych oczach chcemy uchodzić za osoby pozytywne. W pracy doradcy, pracownika socjalnego, czy każdej osoby, która w ramach swojej pracy wchodzi w szereg interakcji z innymi, element krytyki wpisany jest w codzienność.

Czytaj więcej

Mentoring w OPS

Dlaczego warto, aby kierownik OPS lub bardziej doświadczony specjalista wspierał mniej doświadczonego pracownika socjalnego poprzez mentoring? 

Czytaj więcej

W trosce o pracowników socjalnych

Pracownicy socjalni, by skutecznie i profesjonalnie pomagać, powinni sami otrzymać odpowiednie wsparcie ukierunkowane na tworzenie bezpiecznych i pozbawionych opresji warunków pracy – to podstawowy wniosek z ich spotkania, które odbyło się 7 kwietnia 2017 roku w Krakowie w ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej organizowanego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Czytaj więcej

Zarządzanie pracą i czasem pracy

Czas ucieka, przecieka między palcami, goni nas. Istnieje wiele powiedzeń związanych z czasem, a wszystkie podkreślają, że czas jest czymś nieuchwytnym i niestałym. Umiejętność efektywnego wykorzystania czasu to jedna z bardzo praktyczna kompetencja, która może przynieść wiele pozytywnych zamian zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. 

Czytaj więcej

Mindfulness w pracy socjalnej

Praca na stanowisku pracownika socjalnego wiąże się z emocjonalnym zaangażowaniem w sprawy klienta. Pracownik musi dokładnie poznać sytuacje bytowe osób i rodzin zgłaszających się po pomoc. Poznawanie ich sytuacji łączy się z uważnym słuchaniem, empatią, towarzyszeniem w procesie pomocowym, udzielaniem wsparcia na każdym etapie, motywowaniem.

Czytaj więcej

Jak wykształcić postawę asertywną?

Pojęcie asertywności kojarzone jest przede wszystkim z umiejętnością odmawiania, lub szczerego mówienia prawdy, bez względu na konsekwencje, które ze sobą niesie.

Czytaj więcej

Self-coaching w pracy socjalnej Jak wykorzystać narzędzia coachingu w pracy z trudnymi emocjami

Pracownik socjalny na co dzień spotyka się z całym wachlarzem emocji ze strony klietów OPS – od wdzięczności za pomoc do wrogości i agresji. Te emocje w sposób oczywisty wpływają na stan ducha pracowników socjalnych. Techniką, która w skuteczny sposób pomaga zapanować nad negatywnym emocjami jest self-coaching.

Czytaj więcej

Modele rozmów coachingowych

Podstawą nawiązania odpowiedniej relacji w coachingu jest zdobycie wzajemnego zaufania oraz szacunku. Osoba coachowana powinna czuć się swobodnie podczas rozmowy, ponieważ tylko wtedy będzie w stanie szczerze mówić o swoich trudnościach i przeżyciach. Coach natomiast powinien być prawdziwie zainteresowany wypowiedziami mówiącego oraz wykazywać chęć i gotowość do udzielenia mu odpowiedniej pomocy.

Czytaj więcej

Jak motywować? Praktyczne metody coachingowe

Motywowanie pracowników to jedno z istotniejszych i wyjątkowo trudnych zadań w zarządzaniu zespołem. Bardzo często sądzimy, że otrzymanie dobrej pracy, a co za tym idzie odpowiedniej gratyfikacji, jest dla pracowników wystarczająco motywujące. Czy na pewno?

Czytaj więcej

Praca socjalna z osobami starszymi

Seniorzy narażeni są na szereg problemów – zdrowotnych, materialnych czy emocjonalnych, jednak nie jest to jedyny determinant ich nastawienia. Istnieją trzy czynniki wpływające na pozytywne przeżywanie starości: satysfakcja z przeżytego życia, własne nastawienie do starości oraz warunki bytowania. W podnoszeniu jakości życia osób starszych pomocny może być również opiekun osób starszych, zwłaszcza wspierający ich w sferze psychologicznej.

Czytaj więcej

Praca z klientem OPS oparta na celach

W jaki sposób należy prawidłowo (a więc tak, aby doczekały się realizacji) definiować cele i jak nauczyć klienta OPS, aby dążył do wytyczenia realnych dla siebie celów i ich realizacji?

Czytaj więcej

Trening asertywności

Czym jest asertywność? Potocznie, często sprowadza się ją do umiejętności mówienia „nie”. Asertywność nie jest jedynie umiejętnością odmawiania, choć wiele osób redukuje znaczenie asertywności właśnie do tego jednego aspektu, co z kolei powoduje szereg nieporozumień i błędnych interpretacji. 

Czytaj więcej