Dołącz do czytelników
Brak wyników

Coaching w pracy socjalnej

27 listopada 2018

NR 59 (Listopad 2018)

Self-coaching w pracy socjalnej Jak wykorzystać narzędzia coachingu w pracy z trudnymi emocjami

0 1164

Pracownik socjalny na co dzień spotyka się z całym wachlarzem emocji ze strony klietów OPS – od wdzięczności za pomoc do wrogości i agresji. Te emocje w sposób oczywisty wpływają na stan ducha pracowników socjalnych. Techniką, która w skuteczny sposób pomaga zapanować nad negatywnym emocjami jest self-coaching.

W decydowaniu o wybitnych osiągnięciach zawodowych iloraz inteligencji zajmuje drugie miejsce, po inteligencji emocjonalnej.1 To zdanie pochodzi z książki o inteligencji emocjonalnej, znanego na całym świecie badacza i pisarza – Daniela Golemana. Umiejętność zarządzania własnymi emocjami skutkuje lepszymi wynikami nie tylko w sferze zawodowej, ale również w życiu prywatnym. Przekłada się na poczucie szczęścia w każdej pojedynczej chwili życia. Inteligencja emocjonalna obejmuje zarówno zdolność do rozumienia i wpływania na własne emocje, jak i na emocje innych ludzi. Świadomy wpływ na osoby w naszym otoczeniu będziemy mogli wykorzystać w pracy zawodowej, aby osiągać zamierzone cele szybciej i skuteczniej, jak również w relacjach z bliskimi osobami, aby lepiej radzić sobie z konfliktami i potrafić lepiej wspierać siebie nawzajem. Ponad wszystko, praca z emocjami ma pomóc nam czuć się ze sobą dobrze i doznawać poczucia samorealizacji, motywacji i wewnętrznego spokoju. W obecnych czasach na ogół przeceniamy wartość posiadanych dóbr czy ilorazu inteligencji, przedkładając je nad dbanie o rozwój własnego wnętrza emocjonalnego. Wszechobecna skamieniałość emocjonalna, występująca w przeważającej większości u mężczyzn, nie pozwala cieszyć się małymi rzeczami, a te duże szybko się nudzą i tracą na mocy „uszczęśliwiania” człowieka i nadawania sensu życiu. Wyznaczanie i osiąganie celów jest ważne, nie powinno jednak być warunkiem koniecznym w utrzymywaniu dobrostanu emocjonalnego. Według Epikura szczęście (eudajmonia) może być czymś niezależnym od czynników zewnętrznych i jest naturalnym stanem, z którym przyszliśmy na świat. Ponadto twierdził, że stosując pewną dyscyplinę, możemy do tego pierwotnego stanu powrócić i prowadzić całkowicie satysfakcjonujące życie jako osoba dorosła. Pierwszym krokiem będzie zapoznanie się z własnym wnętrzem i pogłębienie samoświadomości w obrębie własnego ciała i umysłu. 

POLECAMY

Powstaje zatem pytanie: skąd czerpać wiedzę i w jaki sposób stosować ją w praktyce? Zacznijmy od wyjaśnienia kilku podstawowych pojęć związanych z emocjonalnością człowieka, którymi posługiwać będziemy się w poniższym artykule. Istotnym jest samo pojęcie emocji. Czym są emocje? Skąd wiemy, że są? Do czego służą? Według Dolińskiego2 emocja jest subiektywnym stanem psychicznym uruchamiającym priorytet dla związanego z nią programu dzi...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy