W trosce o pracowników socjalnych

Wnioski po debacie w ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej

Coaching w pracy socjalnej

Pracownicy socjalni, by skutecznie i profesjonalnie pomagać, powinni sami otrzymać odpowiednie wsparcie ukierunkowane na tworzenie bezpiecznych i pozbawionych opresji warunków pracy – to podstawowy wniosek z ich spotkania, które odbyło się 7 kwietnia 2017 roku w Krakowie w ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej organizowanego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Debata i warsztat „Pracownicy socjalni wołają o pomoc” przewidywał dyskusję w obszarach: edukacji, działań pracodawców, związków zawodowych oraz otoczenia instytucjonalnego 
w kontekście ich wpływu na sytuację pracowniczą i kształtowanie samej pracy socjalnej. 

POLECAMY

 

Ocena otoczenia instytucjonalnego

Uczestnicy spotkania dokonali oceny otoczenia instytucjonalnego pracownika socjalnego, w którym pracuje i które warunkuje jego funkcjonowanie. Jednym z elementów otoczenia są media. Zauważono, że w przestrzeni medialnej pracownicy socjalni przedstawiani są jako osoby niekompetentne, mało empatyczne, ponoszące całą odpowiedzialność za trudną sytuację podopiecznych. Często też przypisuje się im odpowiedzialność za rozstrzygnięcia niekorzystne dla rodziny, a wynikające z działań innych instytucji, np. sądów. W ocenie debatujących, w ten sposób wzmacniane są stereotypy oraz negatywna świadomość społeczna, dotycząca zawodu pracownika socjalnego. Jako rozwiązanie padła propozycja, by pracowników socjalnych w medialnych sytuacjach reprezentował ich rzecznik odpowiednio do tej funkcji przygotowany, a wywodzący się z organizacji reprezentującej środowisko zawodowe. Istotne byłoby także nawiązanie sieci kontaktów z mediami, za pośrednictwem których możliwa byłaby zmiana wizerunku pracowni...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy