Dołącz do czytelników
Brak wyników

Coaching w pracy socjalnej

25 lutego 2019

NR 45 (Czerwiec 2017)

W trosce o pracowników socjalnych
Wnioski po debacie w ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej

0 143

Pracownicy socjalni, by skutecznie i profesjonalnie pomagać, powinni sami otrzymać odpowiednie wsparcie ukierunkowane na tworzenie bezpiecznych i pozbawionych opresji warunków pracy – to podstawowy wniosek z ich spotkania, które odbyło się 7 kwietnia 2017 roku w Krakowie w ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej organizowanego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Debata i warsztat „Pracownicy socjalni wołają o pomoc” przewidywał dyskusję w obszarach: edukacji, działań pracodawców, związków zawodowych oraz otoczenia instytucjonalnego 
w kontekście ich wpływu na sytuację pracowniczą i kształtowanie samej pracy socjalnej. 

 

Ocena otoczenia instytucjonalnego

Uczestnicy spotkania dokonali oceny otoczenia instytucjonalnego pracownika socjalnego, w którym pracuje i które warunkuje jego funkcjonowanie. Jednym z elementów otoczenia są media. Zauważono, że w przestrzeni medialnej pracownicy socjalni przedstawiani są jako osoby niekompetentne, mało empatyczne, ponoszące całą odpowiedzialność za trudną sytuację podopiecznych. Często też przypisuje się im odpowiedzialność za rozstrzygnięcia niekorzystne dla rodziny, a wynikające z działań innych instytucji, np. sądów. W ocenie debatujących, w ten sposób wzmacniane są stereotypy oraz negatywna świadomość społeczna, dotycząca zawodu pracownika socjalnego. Jako rozwiązanie padła propozycja, by pracowników socjalnych w medialnych sytuacjach reprezentował ich rzecznik odpowiednio do tej funkcji przygotowany, a wywodzący się z organizacji reprezentującej środowisko zawodowe. Istotne byłoby także nawiązanie sieci kontaktów z mediami, za pośrednictwem których możliwa byłaby zmiana wizerunku pracownika socjalnego i jego aktywności. Omawiano również zakres współpracy pracowników socjalnych z przedstawicielami samorządów w różnych aspektach związanych z wykonywaniem pracy. Wśród uwag pojawiły się zastrzeżenia dotyczące: ograniczania dostępu do informacji publicznej, nacisków samorządowych radnych, chcących wpływać na rozstrzygnięcia dotyczące przyznania świadczeń, ingerowania w pracę wykonywaną przez pracownika socjalnego, niskiego wartościowania pracy socjalnej i samego pracownika socjalnego w strukturze jednostek terytorialnych, ignorowania argumentów przedstawicieli pomocy społecznej, w tym tych dotyczących nieracjonalnego dysponowania środkami finansowymi. Postulowano, by w odpowiedzi na zauważalne problemy wdrożyć edukację przedstawicieli samorządów w zakresie znajomości mechanizmów pomocy społecznej, a także egzekwować stanowione prawa przez przedstawicielstwa pracowników. Jeszcze innym aspektem otoczenia instytucjonalnego w pomocy społecznej jest stanowione prawo oraz praktyka jego stosowania. Przedstawiciele instytucji pomocowych zgłaszali zarówno brak należytego wsparcia prawnego oraz ochrony dla pracowników socjalnych w przypadku przemocy ze strony klientów, jak również kwestię przydzielania kolejnych zadań pomocy społecznej bez odpowiedniego wsparcia finansowego, edukacyjnego, superwizyjnego oraz psychologicznego. Niewątpliwie na poprawę sytuacji w tym wymiarze wpłynęłoby doprecyzowanie katalogu zadań zawodu pracownika socjalnego, egzekwowanie prawa przez wszystkie zaangażowane strony – pracownika socjalnego, pracodawcę, organy ścigania oraz związki zawodowe. Wskazano również na ważność samych inicjatyw środowisk zawodowych, a zmierzających w kierunku pożądanych zmian prawnych.

Potwierdzając słuszność wniosków płynących z badań, większość uznała jednocześnie, że najistotniejszą sprawą jest fakt, iż  o pracy socjalnej tylko się mówi, jednakże ona nie istnieje w przestrzeni instytucji, szczególnie dla przełożonych, którzy zdają się nie dostrzegać jej jakościowego wymiaru. Niektórzy mówili wręcz o niszczeniu pracy socjalnej sprowadzanej do przestrzegania terminowoś...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy