Jak wykształcić postawę asertywną?

Coaching w pracy socjalnej

Pojęcie asertywności kojarzone jest przede wszystkim z umiejętnością odmawiania, lub szczerego mówienia prawdy, bez względu na konsekwencje, które ze sobą niesie.

Asertywność, z łac. assertio, oznacza twierdzenie. Jest to postawa charakteryzująca się bezpośredniością w wyrażaniu własnych opinii, a także żądaniem respektowania własnych praw i takim samym podejściem do poglądów i przywilejów innych osób. W języku angielskim assertiveness oznacza stanowczość, pewność siebie, nieznoszenie sprzeciwu. Asertywność stanowi umiejętność komunikowania się z własnymi potrzebami, oczekiwaniami i możliwościami. Świadomość własnych emocji i panowania nad nimi, empatia, samomotywacja, nawiązywanie satysfakcjonujących relacji z innymi to podstawowe cechy inteligencji emocjonalnej, stanowiącej nieodzowny element asertywnego zachowania. Asertywne zachowanie jest adekwatne, konstruktywnie otwarte i uczciwe, stanowcze i wyrażające pewność siebie, swobodne, ale kontrolowane oraz respektujące dobro innych ludzi. Asertywność przejawia się w:

POLECAMY

 • wyrażaniu siebie, swoich uczuć, przekonań i potrzeb,
 • reagowaniu na wymagania, jakie stawiają człowiekowi kontakty z innymi ludźmi, oraz
 • rozwiązywaniu zadań i problemów życiowych. 

Inaczej mówiąc, zachowanie to służy zarówno autoekspresji jednostki, jak i radzeniu sobie z zadaniami i wymaganiami, jakie stawia jej życie społeczne.
Asertywność to umiejętność spokojnego – bez skrępowania, tremy, wstydu, zażenowania, unikania, zwodzenia, fantazjowania, odraczania w czasie, lęku, przerażenia itd.:

 • mówienia o sobie dobrze,
 • mówienia o swoich wadach,
 • przyznawania się do błędów i przepraszania,
 • wyrażania uczuć, jakie żywimy do innych,
 • proszenia o coś, co chcemy lub co nam się należy,
 • odmawiania czegoś komuś,
 • przyjmowania komplementów,
 • przyjmowania krytyki i negatywnych ocen,
 • kończenia trudnych spraw, rozmów,
 • reagowania na trudne sprawy innych.

Najle...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!

Przypisy