Dołącz do czytelników
Brak wyników

Coaching w pracy socjalnej

24 września 2018

NR 57 (Wrzesień 2018)

Jak motywować? Praktyczne metody coachingowe

0 1937

Motywowanie pracowników to jedno z istotniejszych i wyjątkowo trudnych zadań w zarządzaniu zespołem. Bardzo często sądzimy, że otrzymanie dobrej pracy, a co za tym idzie odpowiedniej gratyfikacji, jest dla pracowników wystarczająco motywujące. Czy na pewno?

Dlaczego podejmujemy określone, konkretne działania? Dlaczego chcemy bądź nie chcemy wykonywać określonych czynności. W jaki sposób możemy wpłynąć na innych, by chcieli lub nie chcieli podejmować określone działania? Słowo motywacja pochodzi od łacińskiego czasownika movere, czyli poruszać się. Zatem motywować oznacza to samo, co poruszać do działania. W każdym z nas istnieje wewnętrzna energia do działania, która pobudzona (w określony sposób), wprawia go w ruch, popycha i motywuje do działania. Tą energią może być potrzeba, chęć, pragnienie lub emocja. Motywowanie pracowników to jedno z istotniejszych i wyjątkowo trudnych zadań w zarządzaniu zespołem – szczególnie w sytuacjach, gdy z uwagi na specyfikę pracy, jej emocjonalną i fizyczną intensywność, poziom wewnętrznej motywacji jest mocno zachwiany. Bardzo często sądzimy, że otrzymanie dobrej pracy, a co za tym idzie odpowiedniej gratyfikacji, jest dla pracowników wystarczająco motywujące. Tak rzeczywiście jest, lecz na ogół w początkowym okresie zatrudnienia, kiedy to pracownik wykazuje dużą inicjatywę i zaangażowanie w pracę. Potem, gdy już okrzepnie w firmie, kiedy ją pozna, wyrabia własne zdanie na temat tego, czy praca daje mu satysfakcję i poczucie spełnienia. Wtedy motywacja pracownika może się zmienić. W przypadku pracownika OPS dodatkowymi czynnikami wpływającymi na zmiany poziomu motywacji mogą stać się np. trudni klienci, skomplikowane sprawy czy ogólne postrzeganie ich zawodu w perspektywie społecznej. 
Na ogół motywujemy tym, co nam wydaje się atrakcyjne dla pracownika i często uważamy, że najlepsza jest motywacja finansowa. Rzeczywiście, bardzo dobre wynagrodzenie, dodatkowe środki w postaci nagród i premii to skuteczny motywator. Motywacja finansowa to nie jedyna forma motywowania, gdyż nawet przy dobrych zarobkach pracownicy rezygnują z pracy, nawet za cenę niższego wynagrodzenia. Dlaczego?

POLECAMY

Rys. 1. Proces skutecznego motywowania (opracowanie własne)


Wśród powodów, dla których ludzie zmieniają miejsce zatrudnienia, wysokość pensji znajduje się w dalszej czę...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy