Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nr 66

Lipiec 2019

Przejdź do wydania

Zawartość dostępna online

Dokumenty

Wzór nr 1 – Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przyznania zasiłku stałego do czasu doręczenia orzeczenia

Redakcja

Wzór nr 2 – Decyzja w sprawie przyznania z urzędu zasiłku okresowego na czas zawieszonego postępowania

Redakcja

Wzór nr 4 – Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji w przedmiocie zasiłku okresowego

Redakcja

Wzór nr 5 – Decyzja o odmowie przyznania zasiłku stałego (lekki stopień niepełnosprawności)

Redakcja

Wzór nr 6 – Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego - z uwzględnieniem pobierania zasiłku okresowego

Redakcja

Wzór nr 6A – Decyzja przyznająca zasiłek stały od daty doręczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – po upływie 60 dni od daty odbioru

Redakcja

Wzór nr 7 – Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie zasiłku stałego wobec powzięcia informacji o niestawieniu się strony do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

Redakcja

Wzór nr 8 – Decyzja w sprawie uchylenia decyzji przyznającej prawo do zasiłku okresowego wobec przekroczenia kryterium dochodowego w okresie oczekiwania na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Redakcja

Wzór nr 9 – Decyzja w sprawie przyznania zasiłku stałego po uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - z uwzględnieniem okresu przekroczenia kryterium dochodowego w okresie oczekiwania na orzeczenie

Redakcja

Porady i wskazówki

Redakcja

Wzór nr 3 – Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie zasiłku stałego

Redakcja