Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem psychologa

16 lipca 2019

NR 66 (Lipiec 2019)

Rodzina w kryzysie – zaburzone relacje
Cz. I. Pierwsze spotkanie z rodziną

0 1035

Rodzina doświadczająca różnego rodzaju kryzysów (takich jak m.in. uzależnienie, przemoc, przewlekła choroba, długotrwałe bezrobocie) wykazuje słabą umiejętność czerpania z zasobów wewnętrznych i ze wsparcia z zewnątrz. Panuje w niej dysharmonia, zaburzone są granice funkcjonowania w różnych obszarach. Pracownik socjalny już od pierwszego spotkania z rodziną ma możliwość pozytywnego oddziaływania na nią w wielu różnych aspektach.

Wrodzinie, w której panuje kryzys, zachwiana jest równowaga, granice albo stają się zbyt sztywne, mało przepuszczalne bądź odwrotnie – są za bardzo przepuszczalne; bywają zbyt słabe. Granice w rodzinie pozwalają określić osobistą autonomię każdego z członków rodziny. W systemie, jakim jest rodzina, granice określają jego integralność. Wskazują, kto do niego należy, a kto nie. Wpływają na odbieranie i przekazywanie informacji pomiędzy systemem i środowiskiem, w którym w danym czasie się znajduje. Praca z rodziną w kryzysie zaczyna się od pierwszego spotkania…

POLECAMY

Wskazówki do pracy z rodziną

Pierwsze spotkanie z rodziną jest decydujące. Od tego, w jakiej atmosferze się odbędzie, jakie informacje zostaną pozyskane, zależy w dużym stopniu przebieg dalszej współpracy z nią i jakość procesu jej wspierania. Dlatego do spotkania należy się przygotować.

Cele

Należy określić cel pierwszego spotkania z rodziną. Ustalić go można na podstawie dostępnych informacji na temat sytuacji danej rodziny oraz problemu, który został wskazany jako ten, w którym należy pomóc. Cel spotkania powinien być określony w konkretny i specyficzny sposób, tj. związany z funkcjonowaniem oraz sytuacją danej rodziny.
Optymalnymi celami pierwszego spotkania będą:

 • nawiązanie kontaktu,
 • zbudowanie sojuszu współpracy,
 • poznanie sytuacji rodziny „od wewnątrz”,
 • określenie obszarów wymagających interwencji i ich charakteru (zakresu, intensywności itp.).

Celem pierwszego spotkania ma być ustalenie, że rodzinie potrzebne jest coś, co ma zmienić jej sytuację i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak ma się stać.

Należy podczas umawiania się z rodziną na takie spotkanie poinformować ją o tym i uzyskać od niej zgodę. Warto się o to postarać.1

Podczas rozmowy o spotkaniu i celach pracownik socjalny informuje o tym, że chce poznać sytuację rodziny, by jej pomóc. Oznacza to, że posiada zestaw środków pomocowych. To ważna kwestia, ponieważ wskazuje ona na to, że pracownik socjalny posiada narzędzia, dzięki którym wpłynie na zmianę sytuacji rodziny w kryzysie. To jest punkt wyjścia, który zbudować może nadzieję na zmianę wśród wszystkich uczestników procesu zmiany, w tym pracownika socjalnego. Nie będzie on postrzegany jako osoba, która blefuje czy jest po prostu bezużyteczna. Brak jakichkolwiek narzędzi i jednoczesne obiecywanie form pomocy danej rodzinie może być nawet tragiczne w skutkach.

Podczas pierwszego spotkania z rodziną należy ustalać kolejne cele możliwe do zrealizowania dla rodziny przy współpracy z pracownikiem socjalnym i innymi specjalistami, którzy zostaną włączeni w proces pomocy. Członkowie rodziny zaangażowani we wspólne ustalanie celów będą mieli większą motywację do zmiany.

Kontekst

Przed przystąpieniem do pierwszego spotkania z rodziną należy poznać i zbadać kontekst zgłoszenia potrzeby wsparcia. Okoliczności rozpoczęcia wspierania rodziny wpływają na przebieg pomocy. Pracownik socjalny, badając kontekst, sprawdza:

 • kto skierował rodzinę do OPS,
 • kto zgłosił jej sytuację pracownikowi socjalnemu,
 • kto z członków rodziny chciał tej pomocy,
 • który z członków jej nie chciał,
 • c...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!

Przypisy