Podróże służbowe pracowników ośrodka pomocy społecznej

Kierownik ops

Pracownicy OPS udający się w podróż służbową mogą liczyć na szereg bardzo konkretnych rozwiązań, m.in.: dotyczących kilometrówki, opłat za bagaż w podróży zagranicznej czy regulujących zwrot kosztów delegacji, które to kwestie szczegółowo omawiają obowiązujące przepisy.

Ogólne przepisy dotyczące podróży służbowych w ośrodku pomocy społecznej znajdziemy w Kodeksie pracy (art. 775 Kodeksu pracy). Po bardziej szczegółowe regulacje trzeba natomiast sięgnąć do przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 167) – wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

Zacznijmy od tego, co jest podróżą służbową. Podróżą służbową jest wykonywanie przez pracownika na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. Pracownik w związku z odbywaniem podróży służbowej jest uprawniony do otrzymania od pracodawcy kosztów związanych z podróżą służbową. Zarówno wysokość tych kosztów, jak i warunki ich ustalania w Ośrodku Pomocy Społecznej zostały uregulowane w przywołanym już rozporządzeniu.

Przepisy rozporządzenia dotyczą zarówno krajowych, jak i zagranicznych podróży służbowych. Należy przy tym pamiętać, że o terminie i miejscu podróży służbowej pracownika decyduje pracodawca.

Pracownik, który odbywa podróż służbową (czy to krajową, czy zagraniczną) ma prawo zarówno do diety, jak i do zwrotu kosztów. Pracownik może domagać się zwrotu następujących kosztów:

POLECAMY

  • przejazdów (czyli kosztów przejazdów na miejsce, do którego został wysłany),
  • dojazdów środkami komunikacji miejscowej (czyli koszty związane z dojazdami już w samym miejscu, do którego został wysłany),
  • noclegów,
  • innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
     

Pamiętaj

To pracodawca decyduje, jakim środkiem transportu, jakiego rodzaju i jakiej klasy będzie podróżował pracownik odbywający podróż służbową w kraju, czy za granicą. Należy zatem pamiętać, że środek transportu właściwy dla odbycia podróży służbowej zawsze określa pracodawca.


Pracownik musi przy tym pamiętać, aby wysokość poniesionych kosztów przejazdu udokumentować biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami. Pracodawca uwzględnia posiadaną przez pracownika ulgę na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

Przykład

Pracodawca wyraził zgodę na podróż pracownika pociągiem drugiej klasy. Pracownik po zakończonej podróży służbowej przynosi do rozlicze...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy