Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem psychologa

16 lipca 2019

NR 66 (Lipiec 2019)

Klient ze schizofrenią
Motywowanie do leczenia i zasady bezpieczeństwa dla pracowników socjalnych. Cz. 2

0 1301

Ponieważ aż 8 milionów Polaków cierpi na różnego rodzaju problemy i zaburzenia psychiczne, niewykluczone, że pracownik socjalny w swojej pracy spotka się z osobą z tego typu chorobą. Jak wówczas postępować, by nie zaszkodzić cierpiącemu?

Te 8 milionów to aż jedna czwarta populacji. Według Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich pt.: Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce u 23% Polaków można rozpoznać przynajmniej jedno zaburzenie psychiczne w ciągu życia. Badania wykazały, że u około 20-30% osób w wieku 18-64 lat odnotowuje się obniżenie nastroju i spadek aktywności życiowej, drażliwość i przewlekły lęk, 7% cierpi na bezsenność. Według Zespołu ds. Walki z Depresją, działającego przy Ministerstwie Zdrowia, depresja dotyczy co dziesiątego dorosłego Polaka. Akty prawne, regulujące kwestie zdrowia psychicznego, to ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r., która określa, czym jest ochrona zdrowia psychicznego, a także kto i na jakich zasadach udziela tej ochrony. Określa również kwestie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, szczegółowo regulując stosowanie przymusu bezpośredniego, jak również przyjmowanie pacjenta na oddział bez jego zgody. Ustawa dotyczy także wypisywania pacjentów z oddziału, korzystania z domu pomocy społecznej, postępowania przed sądem rodzinnym, jak również zasad zachowania w tajemnicy informacji zdobytych przez personel w toku leczenia pacjenta. Inne to: ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

POLECAMY

Co warto wiedzieć?

Zaburzenia psychiczne można podzielić tradycyjnie na zaburzenia psychotyczne, czyli psychozy, tzn. stany chorobowe, w których występują urojenia, omamy, zaburzenia świadomości, emocji i nastroju, łączące się z zaburzeniami myślenia i aktywności. Zaburzenia niepsychotyczne obejmujące nerwice, zaburzenia typu nerwicowego (np. reakcje adaptacyjne), część zaburzeń psychosomatycznych, niepełnosprawność intelektualną, zaburzenia osobowości, uzależnienia od alkoholu i in. substancji, niektóre dewiacje seksualne.

Podział ten nie jest ścisły. W przebiegu niektórych zaburzeń niepsychotycznych, np. uzależnień, mogą pojawić się objawy psychotyczne (np. zaburzenia świadomości). Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii oraz ostre zaburzenia urojeniowe zaliczane są do grupy psychoz. Opisy schizofrenii są bardzo zróżnicowane. Najczęściej wskazuje się na występowanie takich objawów, jak: dezintegracja procesów i całej struktury psychicznej, zaburzenia myślenia i spostrzegania, zaburzenia uczuciowości pod postacią sztywności oraz wycofywanie się z kontaktów społecznych w wewnętrzny świat dziwacznych idei, urojeń i halucynacji.

W kontakcie z pacjentem schizofrenicznym możemy usłyszeć coś, co nas przerazi i wywoła niepokój. Warto wtedy odnieść się do teorii. U chorego występują halucynacje, które widzi i słyszy jedynie on. Halucynacje są najczęściej słuchowe, choć mogą być też wzrokowe lub węchowe. Występują urojenia i błędne przekonania – najczęściej człowiek wierzy, że jego działania i uczucia są kontrolowane przez jakąś siłę zewnętrzną, że jego myśli są wykradane przez innych lub też nasyłane do jego głowy przez obce siły. Pojawią się również zaburzenia kojarzenia, przez co nasz rozmówca nie będzie mówił składnie i sensownie. Może być tak, że nie będzie możliwości, by go zrozumieć. Charakterystyczny dla części osób chorujących jest dziwaczny wygląd i brak dbałości o higienę osobistą. Ponadto zaburzenia poczucia tożsamości – osoba nie jest pewna np. niektórych aspektów swojego ciała...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy