Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kierownik ops

30 kwietnia 2020

NR 73 (Kwiecień 2020)

Urlop pracownika – omówienie

0 821
W polskim Kodeksie pracy pojawia się wiele różnych rodzajów urlopu (wypoczynkowy, bezpłatny, szkoleniowy, okolicznościowy), a każdy z nich zasługuje na osobne omówienie.

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego oraz płatnego urlopu wypoczynkowego. 
Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu, a tylko w wyjątkowych sytuacjach za niewykorzystany urlop może otrzymać ekwiwalent pieniężny.
Sposób nabycia prawa do urlopu
W zależności od tego, czy pracownik podejmuje pracę pierwszy raz w życiu, czy już uprzednio pracował, różny jest sposób nabycia prawa do tego urlopu. Jeżeli pracownik do tej pory nie pracował, wówczas w pierwszym roku pracy uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku (czyli 1,66 dnia). Nabywa więc prawo do urlopu z dołu.

POLECAMY

Przykład

  1. Pracownik został zatrudniony po raz pierwszy dnia 1 grudnia 2019 r. Po miesiącu pracy będzie mu przysługiwało 1,66 dnia wolnego. Prawo do tego urlopu nabywa dnia 31 grudnia 2019 r. Natomiast dnia 1 stycznia 2020 r. nabędzie już prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze.
  2. Pracownik zatrudnia się po raz pierwszy w dniu 5 maja 2020 r., prawo do urlopu nabywa w dniu 4 czerwca 2020 r.
  3. Pracownik pracuje po raz pierwszy 7 dni u danego pracodawcy. Następnie zatrudnia się w innym podmiocie. Prawo do pierwszego urlopu nabędzie z upływem 30 dni zatrudnienia.

Jeżeli pracownik kiedykolwiek wcześniej już pracował, wówczas 1 stycznia każdego nowego roku nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze. W takiej sytuacji nabywa prawo do urlopu z góry.

Wymiar urlopu

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od okresu zatrudnienia i wynosi co do zasady 20 dni, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat oraz 26 dni, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat. W przypadku niepełnoetatowca wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Jeżeli po przeliczeniu okazuje się, iż pracownikowi przysługuje niepełny dzień urlopu, wówczas zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Przykład

Pracownik zatrudniony na ½ etatu ma prawo odpowiednio do 10 (20: 2 = 10) bądź 13 (26: 2 = 13) dni urlopu. Pracownik zatrudniony na ¼ etatu będzie mógł wykorzystać w danym roku 5 (20: 4 = 5) bądź 7 (26: 4 = 6,5 co po zaokrągleniu w górę daje 7) dni urlopu.
Niektóre grupy pracowników mają prawo do wyższego wymiaru urlopu, np. pracownicy socjalni, pracujący w określonych w przepisach warunkach bą...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy