Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kierownik ops

25 maja 2021

NR 81 (Maj 2021)

Ustalenie istnienia stosunku pracy

0 768

Zawarcie umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę to tylko jeden z aspektów wart omówienia, kiedy rozważamy zagadnienia związane z ustaleniem istnienia stosunku pracy.

Co może zrobić osoba, która podpisała umowę cywilnoprawną, ale w istocie wykonuje swoje obowiązki na takich samych zasadach jak pracownik, tzn. stawia się do pracy o określonej godzinie i w określonym miejscu, jest zobowiązana do stosowania się do wiążących poleceń pracodawcy, świadczy pracę w sposób ciągły, odpłatnie i musi wykonywać swoje czynności osobiście? Rozwiązaniem jest wystąpienie do sądu pracy z pozwem o ustalenie istnienia stosunku pracy.
 

POLECAMY

Ważne

Sprawa o ustalenie istnienia stosunku pracy jest sprawą z zakresu prawa pracy. Zainicjowanie sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy będzie zasadne, o ile łączący strony stosunek prawny wbrew zawartej pomiędzy stronami umowie ma cechy stosunku pracy.


Z takiej drogi często korzystają pracownicy, którzy wnoszą do sądu o ustalenie, że dane zatrudnienie ma wszystkie cechy stosunku pracy, niezależnie od zawartej przez strony umowy. Pozew może wnieść także państwowy inspektor pracy.

Przykład:
Jeżeli strony zawierają umowę, którą nazywają umową o dzieło, ale w istocie przyjmujący zamówienie wykonuje czynności na takich samych zasadach jak pracownik, sama...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy