Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kierownik ops

30 kwietnia 2020

NR 73 (Kwiecień 2020)

Problematyka mobbingu

0 692
Wokół problematyki mobbingu narosło wiele mitów. Nie każde bowiem działanie skierowane przeciwko pracownikowi może być uznane za mobbing. Pracownik, który zdecyduje się dochodzić swoich praw w sądzie musi mieć także świadomość, iż cały ciężar wykazania mobbingu będzie spoczywał na jego barkach.

Pojęcie mobbingu zostało zdefiniowane w przepisach Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 94 [3] § 3 Kodeksu pracy (dalej k.p), mobbing to takie działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, które:

POLECAMY

  • polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika,
  • wywołują u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Wszystkie elementy przywołanej definicji muszą być spełnione łącznie, aby można było mówić o zjawisku mobbingu.
Przede wszystkim określone działania lub zachowania muszą dotyczyć pracownika lub być przeciwko niemu skierowane. Działań lub zachowań mobbingujących mogą więc w świetle prawa doświadczyć wyłącznie pracownicy.
Osoby wykonujące czynności w oparciu o umowę-zlecenie czy umowę o  dzieło nie mieszczą się w katalogu osób, kt...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy