Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kierownik ops

29 kwietnia 2021

NR 80 (Kwiecień 2021)

Zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych – prawa i obowiązki pracownika samorządowego i pracodawcy

0 2027

Zgodnie z definicją pracy w godzinach nadliczbowych, praca wykonywaną w godzinach nadliczbowych to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.
 

Pracownik samorządowy ma obowiązek wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli:
wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, praca została zlecona na polecenie przełożonego.
Obydwa te warunki muszą zostać spełnione łącznie.
Jedną z przesłanek pracy w godzinach nadliczbowych są więc potrzeby jednostki. Nie muszą być to szczególne potrzeby pracodawcy, jak w przypadku pracy w godzinach nadliczbowych na gruncie Kodeksu pracy. Wystarczy, że będą to zwykłe, przewidywalne potrzeby jednostki.
W wyjątkowych przypadkach praca w godzinach nadliczbowych może być wykonywana w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

POLECAMY

Pracownik jest obowiązany...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy