Wypadek przy pracy – omówienie zasad postępowania

Kierownik ops

Wypadek przy pracy został zdefiniowany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (t.j.: z 6 czerwca 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1205) jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Chodzi konkretnie o nagłe zdarzenie, które nastąpiło w związku z pracą:

POLECAMY

 

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż powyższe, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Charakterystyka wypadku przy pracy


Wypadek przy pracy musi więc spełniać następujące cechy, aby za taki mógł zostać uznany:

 • być zdarzeniem nagłym (chodzi o czas działania przyczyny zewnętrznej i oznacza momentalne, krótkotrwałe jej oddziaływanie),
 • być wywołanym przyczyną zewnętrzną (przyczyna musi tkwić poza organizmem człowieka),
 • powodować uraz (uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego – uraz może być urazem fizycznym jak i psychicznym) lub śmierć,
 • pozostawać w związku z pracą.

Przepisy wprowadzają również następujące definicje kategorii wypadków przy pracy:

 • śmiertelny wypadek przy pracy – jest nim wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku,
 • ciężki wypadek przy pracy – za który uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!

Przypisy