Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kierownik ops , Otwarty dostęp

24 marca 2021

NR 79 (Marzec 2021)

Zmiany w przepisach prawa pracy związane z pandemią z perspektywy pracowników budżetowych

0 907

Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na sposób w jaki wykonujmy pracę. Znaczna część pracowników budżetowych pracuje w trybie pracy zdalnej lub hybrydowej. Do tego sytuacje, w których pracownik znalazł się na kwarantannie stają się nagminne. Jak przepisy regulują nowe realia pracy i do czego zobowiązany jest pracodawca?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 14 stycznia 2021 r., do dnia 28 marca 2021 r. przedłużono wykonywanie pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym. Nie dotyczy to jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury.
O wykonywaniu pracy zdalnej decydują kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną, którzy polecają jej wykonanie pracownikom. Konieczna jest więc decyzja kierownika, dyrektora lub kierującego danym podmiotem, aby pracownicy mogli wykonywać pracę w swoim miejscu zamieszkania bądź w innym miejscu, niebędącym stałym miejscem jej wykonywania (praca zdalna nie musi być bowiem wykonywana w miejscu zamieszkania).
Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Oznacza to, że do niezbędnych elementów świadczenia pracy zdalnej wymagane jest, aby:

POLECAMY

  • pracownik posiadał umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy; musi na to pozwalać także rodzaj pracy; w szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków be...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy