Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kierownik ops , Otwarty dostęp

24 marca 2021

NR 79 (Marzec 2021)

Wszystko o umowach cywilnoprawnych

0 646

Obowiązek rejestracji umów o dzieło, planowane zmiany opodatkowania umów o dzieło oraz omówienie różnych form zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem umowy-zlecenia i umowy o dzieło to katalog zagadnień, który należy znać, by swobodnie poruszać się w tematyce umów cywilnoprawnych.

Obowiązek rejestracji umów o dzieło

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. pojawił się nowy obowiązek, związany z raportowaniem do ZUS zawartych umów o dzieło. Celem tego rozwiązania jest umożliwienie ZUS weryfikowania istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło z jednoczesnym umożliwieniem udostępnienia informacji o umowach o dzieło ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
ZUS uzyska więc informację o skali zawieranych umów o dzieło.

POLECAMY

Podmioty zobowiązane do rejestracji umów

Obowiązek rejestracji umów o dzieło dotyczy płatników składek lub osób fizycznych, które zlecają wykonanie dzieła od 1 stycznia 2021 r.
 

Ważne

Osoba fizyczna, która zawrze umowę o dzieło, jest zobowiązana do jej zgłoszenia w ZUS bez względu na to, czy jest zarejestrowana w ZUS jako płatnik składek, czy nie. Podmiot lub jednostka organizacyjna, które nie są płatnikami składek (nie muszą rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłaszają do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego) nie muszą informować ZUS o zawieranych umowach o dzieło.


Umowy o dzieło wyłączone z obowiązku rejestracji

Nie podlegają obowiązkowi rejestracji umowy o dzieło, które:

  • są zawarte z własnym pracownikiem,
  • są wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,
  • są zawarte z osobami prowadzącymi dzi...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy