Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kierownik ops

2 lipca 2020

NR 74 (Czerwiec 2020)

Odpowiedzialność porządkowa i odszkodowawcza pracowników

0 1759

W jakich sytuacjach istnieje możliwość nałożenia kar porządkowych na pracowników? Kiedy ponoszą odpowiedzialność zarówno porządkową, jak i odszkodowawczą? Czym jest szkoda umyślna? Ten zbiór pytań może nurtować niejednego pracodawcę.

Odpowiedzialność porządkowa może być stosowana tylko w przypadku zawinionego naruszenia przez pracowników określonych obowiązków.
Kara upomnienia i kara nagany może zostać nałożona na pracownika w następujących sytuacjach:

POLECAMY

 • nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy (zazwyczaj wskazanego w regulaminie pracy), np.: opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości, spożywanie alkoholu w trakcie pracy,
 • nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów przeciwpożarowych,
 • nieprzestrzeganie przez pracownika przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Tylko wymienione sytuacje uzasadniają nałożenie na pracownika kary upomnienia bądź kary nagany. Nie ma możliwości wpisania w umowie o pracę, iż pracownik będzie ukarany karą upomnienia bądź nagany za inne przewinienia.
Jednocześnie to pracodawca decyduje, którą z kar zastosuje. Może bowiem od razu uznać, że uzasadnione jest nałożenie kary nagany, a nie samego upomnienia. Nie może natomiast nałożyć i nagany, i upomnienia za jedno przewinienie.

Kara pieniężna

 

 • Kara pieniężna może natomiast zostać nałożona na pracownika za:
 • nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów przeciwpożarowych,
 • opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
 • stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Ważne

Ważne! Za każde w istocie przewinienie, za które można ukarać karą pieniężną, możliwe jest więc wymierzenie kary niemajątkowej, natomiast odwrotnie taka sytuacja nie zachodzi. Co ważne, za jedno przekroczenie można ukarać pracownika tylko jedną karą porz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!

Przypisy