Czas pracy w ośrodkach pomocy społecznej

Kierownik ops

W Kodeksie pracy nie ma odrębnych przepisów regulujących zasady planowania czy rozliczania czasu pracy osób zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej. Artykuł 123 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w zakresie praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej odsyła wprost do przepisów o pracownikach samorządowych.

Jednak również dla urzędników nie wszystko jest jednoznaczne i w niektórych zagadnieniach, choćby tych dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych, pojawia się wiele wątpliwości.

POLECAMY

Pracownik OPS = pracownik samorządowy

Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych stosuje się do pracowników zatrudnionych w:

 • urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
 • starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
 • urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,
 • biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
 • biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

Czyli, jak wynika z powyższego, także w ośrodkach pomocy społecznej, będących gminnymi jednostkami budżetowymi (jednostkami organizacyjnymi). Przepisy tej ustawy dotyczą wszystkich osób mających status pracownika samorządowego, bez względu na rodzaj zajmowanego stanowiska pracy (urzędnicze, w tym kierownicze; pomocnicze i obsługi, asystentów i doradców). Można więc stwierdzić, że pracownicy ośrodka pomocy społecznej są jednocześnie pracownikami samorządowymi.

Czas pracy pracownika socjalnego a ustawa o pracownikach samorządowych

Jedynym przepisem w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: uops) regulującym czas pracy jest art. 42. W ust. 1 
art. 42 wskazane jest, że każda jednostka, którą obowiązuje uops posiada regulamin pracy, określający porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy, ze wskazaniem jednak, że ma się to odbywać w sposób zapewniający obywatelom załatwianie spraw w dogodnym dla nich czasie. Po szczegółowe regulacje dotyczące możliwych do zastosowania systemów i rozkładów czasu pracy należy sięgnąć do Kodeksu pracy. 

Systemy i rozkłady czasu pracy

Wszystkie zagadnienia w zakresie:

 • doby pracowniczej i tygodnia pracowniczego,
 • odpoczynków dobowych i tygodniowych,
 • ustalania wymiaru czasu pracy pracowników,
 • planowania czasu...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!

Przypisy