Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zapobieganie agresji wobec małych dzieci – scenariusz

Artykuł | 25 lutego 2019 | NR 45
0 715

W artykule przedstawiono propozycję scenariusza warsztatów psychoedukacyjnych z zakresu umiejętności wychowawczych i budowania więzi z dzieckiem do trzeciego roku życia.

Tytuł „Dobry start – trening umiejętności wychowawczych dla rodziców małych dzieci”.
Adresaci osoby spodziewające się dziecka lub/i rodzice dzieci w wieku 0–3 lat.
Czas trwania 6 godzin lekcyjnych (z przerwą obiadową w połowie zajęć).
Cele warsztatu
 • zwiększenie umiejętności budowania więzi z małym dzieckiem,
 • zwiększenie świadomości swoich przekonań, uczuć i potrzeb w relacji z dzieckiem,
 • wzbogacenie wiedzy na temat rozwoju małego dziecka i jego potrzeb,
 • zdobycie informacji na temat możliwych form korzystania z pomocy w poradzeniu sobie z własnymi trudnościami (uzależnienie, zarządzanie złością, doświadczanie przemocy).
Metody pracy
 • „burza mózgów”, 
 • praca w zespołach, 
 • praca w parach, 
 • praca indywidualna, 
 • miniwykład, 
 • dyskusja.
Środki dydaktyczne
 • flipchart, 
 • arkusze do flipchartu, 
 • markery, 
 • czyste kartki A4, 
 • długopisy i flamastry, 
 • przygotowane wcześniej materiały (zdjęcia mózgu trzylatka).

 

POLECAMY

Najskuteczniejszą reakcją na istniejący problem przemocy wobec małych dzieci jest zawsze zapobieganie agresywnym zachowaniom dorosłych, jeszcze zanim one wystąpią. Jedną z form profilaktyki przemocy wobec dzieci jest zorganizowanie warsztatów dla młodych rodziców. 

Scenariusz warsztatów

1. Przywitanie się prowadzącego i uczestników zajęć. Prowadzący zaprasza uczestników do przedstawienia się i powiedzenia kilku słów o sobie, w szczególności o faktach związanych z rodzicielstwem (czy mają dzieci i w jakim wieku, płci, czy spodziewają się dziecka itp.). Trener zaznacza, że są to spotkania dla rodziców, których celem jest wzmocnienie dorosłych w ich naturalnych umiejętnościach rodzicielskich, a także przygotowanie ich na trudności, które mogą spotkać w relacji z dzieckiem.

2. Przeds...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!

Przypisy