Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zaburzenia ze spektrum autyzmu
– diagnoza i metody terapii

Artykuł | 27 lutego 2019 | NR 50
0 1154

Autyzm nie jest chorobą, ale całościowym, skomplikowanym zaburzeniem rozwojowym, które obejmuje wiele sfer funkcjonowania, takich jak kompetencje społeczne, emocjonalne, motoryczne, sensoryczne, a także opóźnienia i problemy w zakresie rozwoju języka. Pojawia się zaraz po urodzeniu lub we wczesnym dzieciństwie.

W diagnozie autyzmu specjaliści posługują się zwykle klasyfikacją ICD-10, a kryteria diagnostyczne są następujące:

POLECAMY

I. Nieprawidłowy lub upośledzony rozwój wyraźnie widoczny przed trzecim rokiem życia, w co najmniej jednym z następujących obszarów:

 1. Rozumienie i ekspresja językowa używane w społecznym porozumiewaniu się.
 2. Rozwój wybiórczego przywiązania społecznego lub wzajemnych kontaktów społecznych.
 3. Zabawa funkcjonalna lub symboliczna.

II. Łącznie musi wystąpić w sumie co najmniej sześć objawów spośród wymienionych w punktach 1, 2 i 3, przy czym co najmniej dwa z nich z punktu 1 i po co najmniej jednym z punktów 2 i 3:

Jakościowe nieprawidłowości wzajemnych interakcji społecznych przejawiane co najmniej w dwóch z następujących obszarów:

 • niedostateczne wykorzystanie kontaktu wzrokowego, wyrazu twarzy, postaw ciała i gestów do odpowiedniego regulowania interakcji społecznych,
 • niedostateczny (odpowiednio do wieku umysłowego i mimo licznych okazji) rozwój związków rówieśniczych obejmujących wzajemnie podzielane zainteresowania, czynności i emocje,
 • brak odwzajemniania społeczno-emocjonalnego, przejawiający się upośledzeniem lub odmiennością reagowania na emocje innych osób albo brak modulacji zachowania odpowiedniej do społecznego kontekstu, albo słaba integracja zachowań społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych,
 • brak spontanicznej potrzeby dzielenia z innymi osobami radości, zainteresowań lub osiągnięć (np. brak pokazywania, przynoszenia lub podkreślania wobec innych osób przedmiotów swego indywidualnego zainteresowania).

Jakościowe nieprawidłowości w porozumiewaniu się przejawiane co najmniej w jednym z następujących obszarów:

 • opóźnienie lub zupełny brak rozwoju mówionego języka, które nie wiążą się z próbą kompensowania za pomocą gestów lub mimiki jako alternatywnego 
 • sposobu porozumiewania się (często poprzedzane przez brak komunikatywnego gaworzenia),
 • względny niedostatek inicjatywy i wytrwałości...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!

Przypisy